1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Askeladden og Kulturminnesøk

Askeladden er en nasjonal kulturminnedatabase hvor alle fredete kulturminner er registrert. Deler av databasen er gjort tilgjengelig for publikum gjennom nettstedet Kulturminnesøk. Fylkeskommunen har ansvar for oppdatering og kvalitetssikring av dataene.

Askeladden eies av Riksantikvaren og omfatter kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, samt listeførte kirker oppført mellom 1650 og 1850. Til sammen er det registrert over 430 000 kulturminner, hvorav drøyt 20 000 i Akershus. Databasen omfatter både automatisk fredete kulturminner og kulturminner fredet etter vedtak.

Viktig verktøy for kulturminneforvaltningen

Askeladden er et av kulturminnevernets viktigste arbeidsverktøy. Databasen gjør det lettere for kommuner og private tiltakshavere å ta hensyn til kulturminner i en tidlig fase av sitt planarbeid, og den er svært viktig for den regionale kulturminneforvaltningens saksbehandling, veiledning og effektivitet. Kvaliteten på registreringene er derfor av avgjørende betydning for at dette skal fungere som et godt og pålitelig verktøy.

Kulturminnesøk for publikum

Høsten 2009 ble deler av databasen Askeladden gjort allment tilgjengelig for publikum gjennom nettstedet kulturminnesok.no. På Kulturminnesøk kan publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke.

Fylkeskommunen arbeider med kvalitetssikring

Siden 2004 har det regionale kulturminnevernet hatt ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring av dataene, Hittil har arbeidet med kvalitetssikring knyttet til automatisk fredete kulturminner blitt prioritert. Akershus fylkeskommune mottar årlig ca. 35 000 kr fra Riksantikvaren til arbeidet med kvalitetssikring av Askeladden.

Databasen er en sammenstilling av flere eldre databaser og arkiver, og kvaliteten på registreringene varierer. Mange er feilavmerket på kartet, andre er tapt eller skadet i løpet av de ofte mer enn 50-60 årene som har gått fra opprinnelige registreringen. En ny og oppgradert versjon ble lansert i 2012, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer og oppgraderinger av basen.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet