1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Automatisk fredete kulturminner

Alle spor etter menneskelig aktivitet eldre enn reformasjonen i 1537, er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Hva er automatisk fredete kulturminner?

Dette er eksempelvis gravhauger, steinalderboplasser, veifar, kullgroper, tjæremiler og middelalderkirker. Alle disse kulturminnene er spor etter menneskelig aktivitet fra tiden før 1537 og forteller oss om livet og hverdagen til de som har bodd her før oss. Automatisk fredete kulturminner ble tidligere kalt fornminner.

3400 automatisk fredete kulturminner er registrert i Akershus

Alle kjente automatisk fredete kulturminner er registrert i Askeladden, Riksantikvarens database over kjente kulturminner. I Akershus er det til nå registrert ca. 3400 automatisk fredete kulturminner. Allmenheten har tilgang til informasjonen i Askeladden gjennom nettstedet Kulturminnesøk.

Hvert år blir det funnet flere kulturminnelokaliteter fra steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid i Akershus. Her kan du lese mer om hvilke spor fra fortiden som er funnet i ditt nærmiljø.

Arkeologi

Arkeologi er læren om menneskers liv, kultur og historie med utgangspunkt i fysiske levninger. Dette omfatter gjenstandsfunn, slik som smykker og redskaper, men også "faste kulturminner" slik som gravhauger, kullgroper, bygdeborger og mye mer.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet