1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Talentutvikling

Akershus fylkeskommune skal utnytte erfaringene og kompetansen regionale aktører har på talentutviklingsfeltet, og bidra til en satsing på talentutvikling med regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt og internasjonal standard.

Kulturplan for Akershus 2016–2023 definerer følgende målsettinger:

  • Akershus fylkeskommune skal bidra til en satsing på talentutvikling på kunst- og kulturfeltet, med regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt og prestasjoner på internasjonalt nivå, gjennom å rekruttere via formelle og uformelle miljøer.
  • Gjennom regionalt forankrede talentutviklingsmiljøer skal Akershus tiltrekke seg talenter fra hele Norge. Eksisterende talentutviklingsmiljøer i Akershus skal stimuleres til å danne prestasjonsklynger hvor miljøene kan dele erfaringer, utvikle metodiske verktøy og tverrfaglige prosjekter.

Godt rekrutteringsgrunnlag

Akershus har flere aktører på kunst- og kulturfeltet med et særskilt fokus på talentutvikling. Med den geografiske nærheten til Oslo er veien dessuten kort til sterke fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner. Dette gir et unikt grunnlag for å rekruttere unge mennesker inn i kunst- og kulturlivet som utøvere, samtidig som man har fagmiljøer som sikrer gode utviklingsmuligheter.

Regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt, internasjonal standard

Gode talentutviklingsmiljøer må også ha fokus på metoder og verktøy som går utover det rent kunstfaglige. Det må skapes en kultur hvor miljøene deler erfaringer, metoder og verktøy, og hvor veilederne og mentorene tilføres kunnskap som gjør dem egnet til å utøve rollen som talentutviklere. Akershus fylkeskommune skal utnytte erfaringene og kompetansen regionale aktører har på dette feltet, og bidra til en satsing på talentutvikling med regional forankring, nasjonalt nedslagsfelt og internasjonal standard.

Samarbeid mellom talentutviklingsmiljøer

Talent Norge AS er en nasjonal aktør som skal gi støtte til unike prosjekter og miljøer som har til hensikt å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse innen ulike kunstformer og uttrykk, og tar sikte på å utvikle, støtte og muliggjøre unge kunstneriske talenters utfoldelsesmuligheter. Talent Norge AS har gitt støtte til to aktører i Akershus: Mediefabrikken og Henie Onstad Kunstsenter. Disse prosjektene vil bli viktige pådrivere for å utvikle samarbeid mellom talentutviklingsmiljøene i fylket.

Breddesatsing

For å sikre at det skapes gode resultater over tid, må det også jobbes målrettet med rekrutteringsarenaer som skoler, kulturskoler, UKM og frivillige aktører. Breddesatsing er avgjørende for å ha en talentpool å rekruttere fra.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet