1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Musikk

Akershus har et aktivt musikkliv med et betydelig publikum. En rekke scener, klubber og festivaler har hovedvekt på musikk, og kulturhusene bidrar i særlig grad til at innbyggerne har et musikktilbud av høy kvalitet.

Kulturplan for Akershus 2016–2023 definerer følgende målsettinger:

  • Akershus fylkeskommune skal i samarbeid med de regionale musikkaktørene jobbe målrettet med hovedsatsingsområdene og strategiene for implementering. Det skal legges særlig vekt på nettverk og samarbeid, økt innsats overfor folkemusikken, samt styrking av kulturnæringssatsingen innenfor musikkfeltet.
  • Dokumentasjonssenteret for musikk skal vektlegge formidling av musikk og kompetansehevende tiltak for folkebibliotekene og aktører i fritidsmusikklivet. Innkjøp og registering av musikkmateriale skal i særlig grad ivareta musikk som er skapt i Akershus og musikk som ikke er tilgjengelig på digitale strømmetjenester.
  • Dokumentasjonssenteret skal ha et særskilt ansvar for innsamling, dokumentasjon og formidling av folkemusikken i Akershus.

Bredt og variert musikkliv

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever oppleve to konserter hvert skoleår, og samtidig er Den kulturelle skolesekken en betydelig arbeidsgiver for frilansmusikere. Det finnes kulturskoler med musikktilbud i alle kommuner, og fem videregående skoler har musikklinje. Fritidsmusikklivet utpeker seg særlig innen korps- og storbandmusikk. Det er et kjennetegn for feltet at samarbeidet mellom profesjonelle og amatører er spesielt tett, og fritidsmusikklivet og arrangørnettverket er en vesentlig arbeidsgiver for pedagoger og profesjonelle musikere i fylket.  

UngMusikk

Det er igangsatt en regional satsing på talentutvikling gjennom UngMusikk (tidligere Follopiloten). UngMusikk var i utgangspunktet et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og kommuner i Follo: Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og noe senere Enebakk. Satsingen omfatter nå også Asker og Bærum, mens Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Kongsberg kjører pilotprosjekter høsten 2019. Fra 1.1.2020 ligger det også an til at Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal og Ullensaker blir med. Hensikten er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. Det er et mål at UngMusikk skal prøve ut hvordan kulturskoler og høyere musikkutdanningsinstitusjoner kan ha et felles ansvar for hele opplæringsløpet for elevene. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet