1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kulturnæringer

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til at flere aktører innen kulturnæringene skal kunne leve av virksomheten sin.

Kunst- og kulturfeltet skal derfor bidra til å oppfylle mål i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025. Dette innebærer en økt satsing på kulturelt entreprenørskap, i tillegg til å bidra til etablering og utvikling av kulturnæringsklynger.

Kulturplan for Akershus 2016–2023 definerer følgende målsettinger:

  • Akershus fylkeskommune skal bidra med brobyggerkompetanse mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv, i tillegg til andre deler av virkemiddelapparatet.
  • Kunst- og kulturfeltet skal bidra til å oppfylle mål i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025. Dette innebærer en satsing på kulturelt entreprenørskap og etablering av klynger.
  • Akershus fylkeskommune skal arbeide med å styrke bransjetilknytningen for talenter.

En bransje i vekst

Kulturnæringene utgjør en bransje i vekst, både i norsk og internasjonal kontekst. Mange kunst- og kulturaktører definerer ikke seg selv som entreprenører, bedrifter eller næringsaktører. Og selv de som faktisk gjør det vil ofte ha andre motivasjonsfaktorer enn lønnsomhet som drivkraft. Dette er uttrykk for en holdningsutfordring. Samtidig preges kulturnæringene av store finansieringsutfordringer, siden det er ofte vanskelig å få finansiert forretningsideer.

Profesjonalisering og samarbeid

Målet er å redusere utfordringene skissert ovenfor, og bidra til profesjonalisering gjennom økt kompetanse og atferdsendringer knyttet til forretningsmessige forhold som valg av strategi, organisering av arbeidsoppgaver og samarbeid mellom bedrifter og andre aktører. Akershus fylkeskommune vil også måtte bidra til økt brobyggerkompetanse, slik at dørene til det ordinære virkemiddelapparatet for næringsutvikling i større grad åpnes for kulturnæringene.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet