1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Inkluderende kulturliv

Det er en kulturpolitisk oppgave å sørge for representativitet gjennom et større kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Det kulturelle mangfoldet omfatter alle uttrykk og all kompetanse og kulturarv som finnes hos enkeltmennesket og i ulike fellesskap i samfunnet. Kulturelt mangfold handler om å fremme et mangfold av ideer, tanker og holdninger, om estetisk mangfold, og om å fremme deltakelse på tvers av sosial og kulturell bakgrunn.

Kulturplan for Akershus 2016–2023 definerer følgende målsettinger: 

  • Akershus fylkeskommune skal ha fokus på grupper som tradisjonelt faller utenfor det offentlig finansierte kunst- og kulturlivet, og ha kunnskap om hva som utgjør barrierer for deltakelse.
  • Kulturinstitusjonene i Akershus bør utvikle strategier for hvordan de inviterer inn personer med innvandrerbakgrunn.

Deltakelse og kunstnerisk potensial

Bruken av det offentlig finansierte kulturtilbudet er svært skjevt fordelt i befolkningen. Det finnes mange som ikke har et forhold til kunst- og kulturaktivitet som viktige arenaer for opplevelse, deltakelse, læring og identitetsskaping. 

Akershus fylkeskommune ønsker å bidra til et større fokus på det kunstneriske innholdet og en forløsning av det kunstneriske potensialet i arbeidet med utviklingen av et større kulturelt mangfold. Mangfoldsperspektivet er imidlertid også viktig med tanke på det frivillige feltet og når det gjelder aktiv deltakelse i kulturlivet.

Endringer i feltet

Vi ser endringer i kulturfeltets produksjonsformer og hvordan kunst og kultur distribueres og konsumeres på stadig nye måter. Digitalisering har bidratt til at det foregår en maktforskyvning i forholdet mellom institusjonene, kunstnerne og publikum. Dette er kanskje mest synlig blant de unge, som tar det digitale for gitt, og som like gjerne har en digital som en tradisjonell, «analog» inngang til kulturvirksomhet, og som raskt utvikler en kulturell kompetanse. Til gjengjeld stiller de større krav til gjenkjennelse og deltagelse. 

Publikumsutvikling

Styrket kompetanse og konkrete tiltak innen publikumsutvikling skal være de viktigste verktøyene for å bidra til å skape økt deltakelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv. Publikumsutvikling handler om å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum. Publikumsutvikling kan være økonomisk, kunstnerisk og politisk motivert, og betinger ofte organisasjonsutvikling.

Les mer om Akershus fylkeskommunes satsing innen publikumsutvikling.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet