1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Film

Akershus fylkeskommune har to hovedsatsinger på filmområdet, Viken Filmsenter AS og Mediefabrikken. Begge aktørene inngår i den nasjonale filmpolitikken og den regionale filmsatsingen.

Kulturplan for Akershus 2016–2023 definerer følgende målsettinger:

  • Regionale filmaktører skal bygge opp under produksjonsselskaper som utvikler prosjekter av høy nasjonal og internasjonal standard, og filmskapere med unike, nyskapende stemmer.
  • Filmaktørene i Akershus skal jobbe målrettet med hovedsatsingsområdene og strategiene for implementering.
  • Mediefabrikken skal være ledende innenfor talentutvikling, med regional forankring og nasjonale og internasjonale ambisjoner.
  • Akershus fylkeskommune skal være pådriver for et samarbeid med Oslo kommune på filmområdet.
  • Som utviklingsaktører på filmfeltet må Viken Filmsenter AS og Mediefabrikken bidra til å styrke kompetansen om transmedia og ny teknologi, både hos bransje og talenter.
  • Viken Filmsenter AS og Mediefabrikken må ta et særlig ansvar for løfte frem mangfoldet i regionen, særlig gjennom å styrke de flerkulturelle stemmene og kvinneandelen innenfor sentrale fagfunksjoner.

Talentutvikling og profesjonalisering

I Meld. St. 30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk (s. 66) beskrives de regionale filmsentrene slik: De regionale filmsentrene er primært filmkulturelt forankret og har som formål å utvikle en regional filmkultur gjennom å bygge opp talenter, øke filmkompetansen blant barn og unge og bidra til å utvikle og profesjonalisere filmbransjen i regionen. Disse virksomhetene har dermed en klar kulturpolitisk begrunnet rolle og funksjon.

Det legges videre vekt på at regionene skal styrkes, og at de regionale filmsentrene skal få et større ansvar for arbeidet med unge filmskapere og talentutvikling. Mediefabrikken blir i meldingen trukket frem som en av to ledende virksomheter til inspirasjon for andre regioner i arbeidet med talentutvikling. Viken Filmsenter AS og Mediefabrikken samarbeider tett, men mens filmsenteret har et helhetlig ansvar for feltet, har Mediefabrikken mer spissede oppgaver og kompetanse knyttet til talentutvikling.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet