1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Barn og unge

Alle barn og unge i Akershus skal både ha tilgang til og kunne delta i et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, og ha mulighet til selv å uttrykke seg kreativt.

Akershus fylkeskommune har en bred kontaktflate mot fylkets unge, men det vil være mye å hente på en mer koordinert og helhetlig innsats overfor denne målgruppen. Akershus fylkeskommune skal derfor bidra til økt kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling om barn og unge som deltakere i kunst- og kulturlivet.

Kulturplan for Akershus 2016–2023 definerer følgende målsettinger:

  • Akershus fylkeskommune skal se mer helhetlig på virkemidlene fylkeskommunen har for barn og unge, og stimulere til nyskapende kunst- og kulturprosjekter for disse målgruppene.
  • Ung kultur møtes (UKM) er en viktig arena lokalt og regionalt, hvor unge kan delta med alle slags kulturuttrykk. Tilbudet skal videreføres og videreutvikles.
  • Regionale kunst- og kulturaktører skal drive en nyansert formidling for barn.

For Akershus fylkeskommune er det viktig både å skille mellom barn og unge som to ulike målgrupper, og å anerkjenne at barn og unge er minst like forskjellige som voksne når det gjelder interesser, preferanser og behov.

Både lokalt og regionalt ansvar

Barns kulturliv er i første rekke lokalt, og hovedsakelig et kommunalt ansvar. Men Akershus fylkeskommune er både i direkte og indirekte inngripen med barns tilgang til kunst og kultur. Gjennom Den kulturelle skolesekken, som sørger for at alle elever får møte profesjonell kunst og kultur som en del av sin skolehverdag, er elevene fylkeskommunens publikum. I tillegg drives det litteraturformidling for barn i bibliotekbussen, og UKM (Ung kultur møtes) i Akershus er åpent for barn ned til ti år.

Støtte til regionale kunstinstitusjoner og frivillige organisasjoner

Den mer indirekte rollen forvaltes gjennom at fylkeskommunen yter støtte til kunstformidling for barn ved de regionale kunstinstitusjonene, i tillegg til frivillige organisasjoner som driver kulturaktiviteter for barn. Akershus fylkeskommune stiller klare forventninger til at regionale kunst- og kulturaktører driver en kvalitetsstyrt og nyansert formidling overfor barn og unge. Det er særlig viktig at fylkeskommunen stimulerer til et sterkt fritidskulturliv i hele fylket, hvor barne- og ungdomsorganisasjonene spiller en sentral rolle. Disse organisasjonene bidrar i praksis også med opplæringsvirksomhet, inkludering og demokratiutvikling.  

Medvirkning fra barn og unge

Akershus fylkeskommune skal legge til rette for arenaer hvor de unge får medvirke til utviklingen av sitt eget kunst- og kulturtilbud, og hvor de kan følge prosesser fra idé til ferdig produkt. Dette skjer allerede innenfor ordninger som Den kulturelle skolesekken og UKM, men arbeidet bør styrkes, også i samarbeid med kommunene og utdanningssektoren lokalt og regionalt.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet