1. Hopp til innhold på siden
  2. Hopp til menyen
  3. Hopp til hurtigsøk

Inviterer til kulturkonferanse

Akershus fylkeskommune arrangerer en nasjonal kulturkonferanse på Lillestrøm Kultursenter 24. og 25. mai. Temaet er inkluderende kulturliv.

Konferansen er et direkte resultat av inkluderende kulturliv som ett av fire store satsingsområder i Kulturplan for Akershus 2016-2023. Konferansen har fått navnet «Mind the gap», en tittel som henviser til at det er et helt tydelig gap mellom hvordan kulturinstitusjonene jobber med mangfold, og hvordan mangfoldsfeltet utvikler seg utenfor institusjonene. 

– Mer makt til mangfoldet er mitt motto, sier prosjektleder for konferansen, Hannah Wozene Kvam.

Den største muligheten for feltet

Leder for seksjon for kultur i Akershus fylkeskommune, Tone Østerdal, legger vekt på verdien av å samle hele kulturfeltet i Akershus for å jobbe med et område hvor endringene går for sakte. 

– Det er mange år siden sist det ble arrangert en konferanse med hele bredden av kunst- og kulturlivet i Akershus som målgruppe. Nå ønsker vi å invitere gamle og nye venner for å diskutere det vi opplever som den største utfordringen og den største muligheten for feltet, nemlig et mer inkluderende kulturliv. En fersk nordisk undersøkelse fastslår at til tross for alle gode intensjoner, er ikke situasjonen noe bedre i dag enn for ti år siden. Det holder ikke! Vi må komme sammen og snakke om hvordan vi skal skape endring. 

Strategiene i kulturplanen alene er ikke nok for å endre holdninger og strukturer, verken for Akershus fylkeskommune eller kulturlivet ellers i fylket. Derfor er et av målene med konferansen å stille spørsmål ved hvordan man sikrer at strategiene man har faktisk gjennomføres: Hva skal til for virkelig å åpne opp for den mangfoldige verdenen som er i fylket vårt?

– Kulturinstitusjonene vet ikke hvem de skal henvende seg til for å få endring til å skje. Her må vi trå til med nye arbeidsmåter og nye krefter. Vi må endre måten vi snakker om mangfold på, og det starter den 24. og 25. mai på Lillestrøm Kultursenter! sier Kvam. 

Handlingsdrivende møtepunkt

Konferansedeltakerne inviteres til to intense og lærerike dager der utbyttet skal være konkrete verktøy for endring.

– Vi kan love en skikkelig opptur der mangfold ikke snakkes om som tiltak og utfordring, men som lønnsomt og helt nødvendig! Sterke, dyktige stemmer med mangfoldskompetanse fra både offentlig og privat sektor skal fungere som øyeåpnere og inspirere ledere og ansatte til handling, melder Kvam.

Disse to dagene skal være dager der verktøykassen for arbeid med mangfold fylles, der bevisstheten løftes, og der folk får mulighet til å møte noen de ikke kjenner som kanskje kan ha noe å bidra med inn mot både kulturinstitusjonene, Akershus fylkeskommune og andre aktører på kulturfeltet. 

Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!

Prosjektleder Kvam har et mål om at alle som har deltatt på konferansen skal kunne gå tilbake på jobb og gjøre noen konkrete endringer. Det trenger ikke å være komplisert eller revolusjonært, men noe som gjør at man bidrar til å bygge ned barrierer for deltakelse.

– Det er uendelig mange interessante seminarer og konferanser der ute, men vi må ta selvkritikk på at det ofte blir med snakket. Kulturkonferansen i Akershus skal ha lokal og regional forankring, men samtidig nasjonale og internasjonale ambisjoner. Vi ønsker å bringe inn ny kunnskap, nye perspektiver og nye verktøy som oppleves som nyttige, sier Kvam.

– Hvorfor er temaet inkluderende kulturliv så viktig? 

– Et inkluderende kulturliv handler om hvem som får være med på festen og hvem som ikke får det. Hva er det som gjør institusjonene våre så endimensjonale med tanke på etnisitet, kultur, folk med nedsatt funksjonsevne, klasse, legning, kjønnsidentitet og alder? Manglende innblikk i hverandres ståsted fører til polarisering og forsterker det som skiller oss. Det vil være  et demokratisk problem hvis vi ikke endrer strukturene som holder oss igjen og hindrer vekst. Samfunnet og kultursektoren må endre seg for å følge med i utviklingen.

– Vi kan ikke ta opp alt på vår konferanse, men vi kan begynne samtalene og utvikle oss videre, sier en engasjert Kvam.

Påmelding til konferansen er nå lukket.

Les flere artikler

Kantineleder Lill Jorunn Trondrud fikk klippet snoren, etter ett års arbeid med å få på plass valørmerket i bronse.

Historisk tildeling av økologimerke til Jessheim vgs

14.12.2018

Les hele artikkelen

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (f.v), Anette Solli, og avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø klippet båndet under den offisielle åpningen.

Ny gang- og sykkelvei langs Griniveien

10.12.2018

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Her er noen av forslagene til nytt fylkesvåpen for nye Viken fylkeskommune.

Over 600 forslag til nytt fylkesvåpen

06.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet