1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fylkesbiblioteket

Gjennom fylkesbibliotekets virksomhet skal innbyggerne i Akershus sikres relevante og attraktive bibliotektjenester på tvers av kommunegrensene.

Fylkesbiblioteket yter bibliotekfaglig veiledning og er en rådgivende instans for bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket bidrar med utviklingsprosjekter, kompetanseheving og samordning av tjenester i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer. 

Fylkesbiblioteket har et særskilt ansvar for utvikling, formidling og tilrettelegging av digitalt innhold i bibliotekene.

Fylkesbiblioteket i Akershus er en enhet i kulturseksjonen og en regional utviklingsaktør for folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole. Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling.

Fylkesbiblioteket har i tillegg ansvar for

  • Bibliotekbussen i Akershus
  • Biblioteket i Ullersmo fengsel
  • Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus, i samarbeid med Akershus Musikkråd

Bibliotekbussen 

Bibliotekbussen er et tilbud til hele befolkningen i Akershus og har et variert tilbud av bøker, lydbøker, tegneserier, filmer, spill og musikk. Bibliotekbussens rutetilbud utarbeides i tett samarbeid med kommunene. 

Fengselsbiblioteket

Fengselsbiblioteket er et tilbud til innsatte i Ullersmo fengsel.

Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus

Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus omfatter fylkesbibliotekets musikksamling og har som hovedfunksjon å støtte folkebibliotekene og fritidsmusikklivet med utlån av medier og kompetanse om musikkfeltet.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet