1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkesbiblioteket

Gjennom fylkesbibliotekets virksomhet skal innbyggerne i Akershus sikres relevante og attraktive bibliotektjenester på tvers av kommunegrensene.

Fylkesbiblioteket yter bibliotekfaglig veiledning og er en rådgivende instans for bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket bidrar med utviklingsprosjekter, kompetanseheving og samordning av tjenester i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer. 

Fylkesbiblioteket har et særskilt ansvar for utvikling, formidling og tilrettelegging av digitalt innhold i bibliotekene.

Fylkesbiblioteket i Akershus er en enhet i kulturseksjonen og en regional utviklingsaktør for folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole. Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling.

Fylkesbiblioteket har i tillegg ansvar for

  • Bibliotekbussen i Akershus
  • Biblioteket i Ullersmo fengsel
  • Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus, i samarbeid med Akershus Musikkråd

Bibliotekbussen 

Bibliotekbussen er et tilbud til hele befolkningen i Akershus og har et variert tilbud av bøker, lydbøker, tegneserier, filmer, spill og musikk. Bibliotekbussens rutetilbud utarbeides i tett samarbeid med kommunene. 

Fengselsbiblioteket

Fengselsbiblioteket er et tilbud til innsatte i Ullersmo fengsel.

Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus

Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus omfatter fylkesbibliotekets musikksamling og har som hovedfunksjon å støtte folkebibliotekene og fritidsmusikklivet med utlån av medier og kompetanse om musikkfeltet.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet