1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Den kulturelle skolesekken i Akershus

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til 100.000 elever mellom 6 og 19 år i Akershus.

Nasjonal satsning - fylkeskommunene koordinerer

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen omfatter alle skoler i Norge, både grunnskole og videregående skole. 

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program.

I Akershus ligger Den kulturelle skolesekken under avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse.

Variert program

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Det finnes også et tilrettelagt program for elever med spesielle behov.

Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene om ordningen i grunnskolene, hvor noe av tilbudet er i en fast abonnementsavtale, og noe kan bestilles av kommunene selv. De videregående skolene velger selv hva de ønsker fra en rikholdig meny.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

  • Film
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv
  • Musikk

Finn produksjoner på din skole/i din kommune

Finansieres av spillemidler

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av Kulturdepartementet. Midlene fordeles av til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel forvaltes av fylkeskommunene og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet