1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Akershus kulturforum

Akershus kulturforum er et fylkesomfattende nettverk og en sentral arena for iverksetting av mål og strategier i Kulturplan for Akershus 2016–2023.

Hvem er Akershus kulturforum?

Nettverket omfatter de kulturansvarlige i kommunene, kulturhusledere, representanter for de regionale kunst- og kulturinstitusjonene, ledere/kontaktpunkt for mangfoldsaktører, folkebiblioteker og representanter for frivilligheten. Akershus kulturforum skal være en arena for nettverksbygging, kompetanseutvikling, kunnskapsutveksling og forpliktende samarbeid mellom partene.

Medlemmer i Akershus kulturforum

Samarbeid på tvers

Akershus kulturforum har i de årene nettverket har eksistert ført til bedre forståelse på tvers av fagfelt, funksjoner og regioner i fylket, og har avstedkommet flere konkrete samarbeid. Det er kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune som sammen med et arbeidsutvalg planlegger og legger til rette for møteplasser og studieturer. I tillegg til overbygningen Akershus kulturforum er det også etablert en rekke undernettverk, basert på både funksjon og ulike temaer. Disse undernettverkene er ikke formaliserte, men består av de medlemmene i Akershus kulturforum som til enhver tid velger å definere seg selv inn i dem.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet