1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershus kulturforum

Akershus kulturforum er et fylkesomfattende nettverk og en sentral arena for iverksetting av mål og strategier i Kulturplan for Akershus 2016–2023.

Hvem er Akershus kulturforum?

Nettverket omfatter de kulturansvarlige i kommunene, kulturhusledere, representanter for de regionale kunst- og kulturinstitusjonene, ledere/kontaktpunkt for mangfoldsaktører, folkebiblioteker og representanter for frivilligheten. Akershus kulturforum skal være en arena for nettverksbygging, kompetanseutvikling, kunnskapsutveksling og forpliktende samarbeid mellom partene.

Medlemmer i Akershus kulturforum

Samarbeid på tvers

Akershus kulturforum har i de årene nettverket har eksistert ført til bedre forståelse på tvers av fagfelt, funksjoner og regioner i fylket, og har avstedkommet flere konkrete samarbeid. Det er kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune som sammen med et arbeidsutvalg planlegger og legger til rette for møteplasser og studieturer. I tillegg til overbygningen Akershus kulturforum er det også etablert en rekke undernettverk, basert på både funksjon og ulike temaer. Disse undernettverkene er ikke formaliserte, men består av de medlemmene i Akershus kulturforum som til enhver tid velger å definere seg selv inn i dem.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet