1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nyheter om klima og miljø


Filtrering av artikellisten

Vårpløying gir minst jordtap til vassdrag

NIBIO har med bidrag fra vannområde Haldenvassdraget, gjennomført et forskningsprosjekt som tar for seg effekter av jordarbeiding på flate arealer i landbruksområder. Resultatet viser at vårpløying gir minst jordtap.

Akershus med gode resultater i 2015

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2015.

- Se til Akershus

- Et svært viktig dokument, skriver nettstedet Geo365.no om regional plan for masseforvaltning i Akershus.

Samarbeidsmøte om hydrogen

Akershus fylkeskommune inviterte fylkeskommunene for å dele erfaringer og drøfte arbeidet med tilrettelegging for hydrogen som drivstoff i transportsektoren.- Vi trenger et bredt hydrogensamarbeid og et nettverk for å dele kunnskap og erfaringer, sa Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Sykkelentusiaster på sin hals

For Kristin Felde og Rune Winum i Akershus fylkeskommune er det kort vei mellom liv og lære. Begge bruker sykkelen til jobb store deler av året – og arbeider for at du skal gjøre det samme.

Hydrogenbilene skyter fart

Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. Fylkeskommunen legger ned betydelige ressurser for å redusere klimagassutslipp, blant annet gjennom satsing på hydrogendrivstoff.

Oppstartsmøte om kultivering og innlandsfisk

Onsdag 10. februar 2016 ble det arrangert et oppstartsmøte om kultivering og innlandsfiskforvaltning i Akershus og Oslo.

Ny regional plan for vannforvaltning

Fylkestinget har vedtatt regional plan for vannforvaltning for perioden 2016-2021 i vannregionene Glomma med grensevassdragene og Vest-Viken.

Fikk innspill om grønn byutvikling

Hvordan kan vi skape bærekraftige byer, attraktive regioner og sterke distrikter i Norge? Mandag 16. november arrangerte kommunal- og moderniseringsdepartementet bykonferanse, med innspill blant annet fra fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Etterlyser nasjonal satsing på hydrogen

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ligger i tet internasjonalt i satsingen på hydrogen i trafikken. Nå etterlyser partene en tydelig nasjonal satsing, og et næringsliv som er villig til å ta ny teknologi i bruk.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet