1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nyheter om klima og miljø


Filtrering av artikellisten

Akershus med gode resultater i 2016

Hvor mange elever fullførte og bestod videregående opplæring, og hvordan var resultatene? Hvor mange passasjerer var det i kollektivtrafikken, hvor mange kilometer asfalt ble lagt på fylkesveiene og hvordan står det til med tannhelsen til barn og unge i fylket? Svarene får du i Akershus fylkeskommunes årsrapport 2016.

Hydrogenbil som firmabil

Asplan Viaks nye firmabil går på hydrogen som produseres av energien solcellene på kontorlokalene deres generer. Hovedutvalgsleder Eirik Bøe oppfordrer bedrifter i Bærum til å følge i Asplan Viaks hjulspor.

Nytt forskningssenter åpnet på Kjeller

Mandag 20. mars åpnet et nytt forskningssenter for utslippsfri transport. Forskningssenteret skal utvikle teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport på vei, bane og sjø.

Internasjonalt samarbeid om ren og effektiv transport

Akershus fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er partnere i Interreg-prosjektet Scandria2Act. Nylig møttes 32 prosjektpartnere fra Tyskland, Sverige, Danmark, Finland og Norge hos Akershus fylkeskommune.

Bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og friluftsråd i Akershus inviteres til seminar om bynært friluftsliv og statlig sikring av friluftslivsområder 2. mars.

Gir støtte til klimatiltak

Nå blir det lettere å kjøre elbil i Akershus. Akershus fylkeskommune har gitt nærmere 6 millioner kroner i støtte til klimatiltak. Mesteparten gikk i denne omgang til ladeinfrastruktur.

Veien mot et lavutslippssamfunn

Utslippene av klimagasser skal reduseres kraftig, det krever innsats fra mange. Et viktig verktøy i dette arbeidet blir den regionale planen for klima og energi for Akershus som skal utarbeides i 2017.

Inviterer til workshop om Klimasatssøknader

Skal din kommune søke om midler fra Klimasatsordningen i 2017? Bli med på søknadsworkshop i Kolben kulturhus 17. januar.

Regional plan for masseforvaltning

Prognoser viser at Akershus og Oslo fram mot 2031 kan ha om lag 320 000 nye innbyggere sammenlignet med 2016. Denne samfunnsutviklingen krever nye boliger, skoler og infrastruktur. Det øker behovet for byggeråstoff og gir økte mengder overskuddsmasser i Oslo og Akershus som må forvaltes mer bærekraftig enn det som er tilfelle i dag.

Fossilfri skoleskyss

Spesialskyssen på Romerike blir fossilfri i august 2017. Da vil ti elektriske og 110 minibusser på fornybar energi sørge for at skoleelever på Romerike kan reise med fossilfri skyss.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet