1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nyheter om klima og miljø


Filtrering av artikellisten

Sterk befolkningsvekst i Akershus

Per 1.1.2019 bodde det 624 055 personer i Akershus, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det siste året har befolkningen økt med 1,6 prosent.

Fylkestinget godkjente fylkets første klimabudsjett

For første gang vedtok fylkestinget et klimabudsjett som del av økonomiplanen 2019-2022, sammen med bærekraftrapporten.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

“Let`s act” var mottoet på konferansen Road Show Clean Fuels arrangert av Akershus fylkeskommune på Norges Varemesse den 5. desember 2018. -For å oppnå nullutslipp i transportsektoren trengs det større innsats, flere virkemidler og mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, var et hovedbudskap som gikk igjen blant foredragsholderne.

Flere hydrogenstasjoner er på vei

Det skal etableres to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil stasjon.

Klimasats – muligheter for finansiering av klimatiltak

Miljødirektoratet lyser ut 150 millioner kroner i støtte til klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner i 2019. 8. januar arrangerer Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen seminar om støtteordningen for å motivere til gode søknader.

Fylkets første klimabudsjett og bærekraftrapporten

Fylkeskommunens nylig framlagte bærekraftrapport for 2017 gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus. For første gang inngår også et klimabudsjett som del av økonomiplanen 2019-2022.

Bygger opp hydrogeninfrastruktur i Akershus

Torsdag 22. november var det offisiell åpning av den nye hydrogenstasjon til Uno-X ved E6 på Hvam i Akershus. Dette er den første energistasjonen som etableres på Østlandet, der bilister kan både kan fylle hydrogen, bensin og diesel.

Internasjonal konferanse om alternative drivstoff 5. desember

Akershus fylkeskommune ønsker velkommen til konferansen Road Show Clean Fuels på Norges Varemesse den 5. desember 2018. Arrangementet er en del av fylkeskommunens arbeid for å fremme bruk av alternative drivstoff (el, hydrogen og biogass) til transport, og gjennomføres i regi av av EU-prosjektet Scandria2Act.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022

Fylkesrådmannen la 29. oktober frem forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Både skole, kollektivtrafikk og klima vektlegges i forslaget. Handlingsprogram for samferdsel 2019-2022 ble også presentert.

Deltar i internasjonal samarbeidsavtale om klimakutt

Akershus fylkeskommune er blant 222 regioner og byer som har inngått en samarbeidsavtale om arbeidet med å redusere klimautslipp. 12. september ble det holdt generalforsamling for Under2-samarbeidet, som markerte det største møte blant regioner og byer om klimaarbeid.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet