1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Søk tilskudd til klimatiltak! 

Kommuner og private aktører kan nå søke tilskudd til en rekke klima-tiltak i Akershus. Tilskuddene skal bidra til økt infrastruktur for elkjøretøy og reduksjon av klimagasser. Søknadsfristene er i august og september. 

Fylkeskommunen har gjennom en årrekke gitt tilskudd til ulike klimatiltak gjennom sitt klima- og miljøfond (se faktaboks). I år velger vi å skille ut noen særlige satsingsområder i egne tilskuddsordninger, med egne frister. Spissingen av støtteordningene skjer som følge av prioriteringer og satsinger i handlingsprogrammet til regional plan for klima og energi i Akershus

Tilskuddene skal medvirke til forbedret infrastruktur for ladbare kjøretøy og reduksjon av klimagasser.

Fylkeskommunen gir i tillegg tilskudd til ulike hydrogentiltak gjennom sin hydrogensatsing. Behandling av søknader til disse tilskuddsordningene er midlertidig satt på vent i påvente av evalueringen av hendelsen ved en hydrogenstasjon i Sandvika.

Fakta: Fylkeskommunens klima- og miljøfond 

 • Opprettet i 2009 med 32,4 mill. kroner opprinnelig avsatt som sikring for økonomiske virkninger av finanskrisen 
 • Midlene blir bevilget årlig i økonomiplanen. I alt er fondet til nå tilført 125,4 mill. kr. 
 • I 2009 var målet å bidra til prosjekter som fører til dokumenterbar reduksjon av klimautslipp og energibruk. Den største utgiftsposten var i starten omlegging fra fossil oppvarming på fylkeskommunale bygg i Akershus. Miljøfondet skal knyttes til den regionale klima- og energiplanen gjennom handlingsprogrammet. Midlene varøremerket samfunnsmessig utvikling (ikke AFK-virksomhet) med vekt på utslippsreduksjon fra transport.
 • Tiltaksområdene som har fått de største tilskuddene er transport, foran oppvarming/stasjonær og avfall/avløp på 3. plass. Mer detaljert:
  • Hydrogenelektrisk transport 
  • Batterielektrisk transport  
  • Stasjonær energi (15-20 mill. kr)
  • Deponigass-reduksjon 
  • Kommunikasjon og internasjonalt samarbeid
  • Tiltak for biogass til transport 

Fakta: Regional plan for klima og energi 2018-2050 

 • Regional plan som trekker opp linjene for fylkeskommunens og kommunenes arbeid med reduksjon av klimagasser innen ulike innsatsområder. 
 • Inneholder bl.a. mulige fremtidsscenarier og nødvendige kutt som må til for å nå FNs klimamål.
 • Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. 
 • Et tilknyttet handlingsprogram beskriver ulike tiltak og prioriteringer som fylkeskommunen skal gjennomføre eller støtte for å oppnå målene i den regionale planen.  
 • Les planen her

 

Les flere artikler

? Av alle de oppgavene og prosjektene jeg har bidratt til gjennom 23 år i Akershus fylkeskommune er denne prosessen absolutt blant topp 5, sier Karin O'Sullivan, fra avdeling for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Akershus fylkeskommune er miljøsertifisert

17.12.2019

Les hele artikkelen

Mer enn 250 boligselskaper har mottatt støtte til ladepunkter. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordning i Akershus gir kraftig økning i ladepunkter

07.12.2019

Les hele artikkelen

Kommunene i Akershus tilbyr, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, gratis energirådgivning til boligeiere i perioden fra 14.10.2019 og frem til 31.12.2019.

Gratis energirådgivning til boligeiere i Akershus i desember

02.12.2019

Les hele artikkelen

Slik kan skolen se ut (fasade sett fra veien).

Kontrakt signert for utbygging av Eikeli

15.11.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet