1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Eksemler fra kommunene

Kommunene tar den regionale planen for masseforvaltning i bruk. Her finner du eksempler på hva kommuner har gjort på ulike plannivå og i ulike prosjekter. Vet du om andre gode eksempler som bør formidles her, så ta kontakt.

Vestby kommune: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Vestby kommune har tatt inn masseforvaltning som tema kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det kommer fram som en beskrivende del i samfunnsdel. Det er lagt inn arealer til mottak av overskuddsmasser med tilhørende bestemmelser. Arealene ble spilt inn på forespørsel fra kommunen. Dette basere seg på den regionale planen for masseforvaltning. 

Kommuneplanen skal behandles politiske ila høsten 2019. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med bestemmelser for Vestby kommune vil bli lagt ut her når den er vedtatt. 

Kontaktperson i Vestby kommune: Lars Grimsgaard, plansjef

Ås kommune: Reguleringsplan

Ås kommune har vedtatt en reguleringsplan med bestemmelser for en eiendom der det har blitt håndtert overskuddsmasser siden 80-tallet. Bestemmelsene er utarbeidet i tråd med retningslinjene i den regionale planen for masseforvaltning. 

Her finner du reguleringsplanen for Haug gård i Ås kommune

Kontaktperson i Ås kommune: Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef

Bærum kommune: Ressursbank

Miljødirektoratet (Klimasats-midlene) har i 2018 bevilget 3.7 MNOK til etablering av Bærum Ressursbank for materialer. I årene fremover vil stor mengder steinmasser og byggematerialer fra bygging av Fornebubanen, Ringeriksbanen, E-16, E-18 og Gjønnes-diagonalen være i omløp. Ressursbanken skal  samle inn, sortere, oppgradere, lagre og gjenbruke materialer herfra. Klimagevinsten ved redusert behov for transport av massene kan kutte utslippene med 35 000 - 50 000 tonn CO2e fram mot 2030. Kommunen forventer at tiltaket også skal gjøre prosjektene raskere å gjennomføre, og gi bedre luftkvalitet, mindre støy og bedre trafikksikkerhet.

Kontaktperson i Bærum kommune: Tore Gulli, næringssjef

 

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet