1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Bærekraftrapport

Akershus fylkeskommunes bærekraftrapport gir oversikt over status, aktiviteter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

12. november 2018 presenterte fylkesrådmannen bærekraftrapporten og klimabudsjett for Akershus fylkeskommune. Bærekraftrapportering ble første gang gjennomført i 2017, i første omgang for å få kunnskap om hvor store klimagassutslipp som er knyttet til driften av fylkeskommunen, fylkeskommunens investeringer og Ruters kollektivtransport i Akershus. I år rapporteres i tillegg på miljøindikatorer, økonomiske og sosiale indikatorer.

Som del av fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 (kapittel 5) ble det for første gang også presentert et klimabudsjett. Det viser hva som skal til for å nå målene om reduksjon av klimagassutslipp.

Akershus fylkeskommune
Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2017

Bærekraftrapport 2017

Bærekraftrapporten sammenstiller rapportering på bærekraftindikatorer som er relevante for fylkeskommunen. Den har som i fjor fokus på klima og bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2017 og omfatter kollektivtransport, fylkesveier, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet.

I tillegg omtales fylkeskommunens øvrige satsing for å redusere klimagassutslipp i Akershus. 

Rapporteringen er basert på SSB-statistikk, fylkeskommunens egen rapportering og Ruters rapportering av sin virksomhet i fylket.

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune 2017 består av:

  • Bærekraftresultater 2017 i fylkeskommunens årsrapport
  • Oversikt over status, aktiviteter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.
  • Klimaregnskap for Akershus fylkeskommune, som gjør rede for utslipp av klimagasser fra fylkeskommunens aktivitet inkludert Ruters kollektivtransport i Akershus, (vedlegg 1, utarbeidet av CEMAsys.com)
  • Metodenotater for vurdering av klimakonsekvens av fylkeskommunens økonomiplan og fylkeskommunes planer. (vedlegg 2 og 3, utarbeidet av Civitas og Weightless Values)
  • Fylkeskommunale bærekraftindikatorer 2017 (vedlegg 4, utarbeidet av Styrkr)

Fylkeskommunens bærekraftrapport fokuserer på klima. Rapporten omfatter fylkeskommunen som organisasjon, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Den gir oversikt over aktiviteter og tiltak som er igangsatt og planlagt, og som forventes å redusere utslipp av klimagasser på sikt.

Oppfølging gjennom regionale planer

Akershus fylkeskommune har en rolle som samfunnsutvikler. For å lykkes med å redusere klimagassutslipp er det nødvendig med koordinert innsats fra flere aktører koordinerer. De regionale planene er i denne sammenheng av stor betydning. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet