1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Klima og energi

Akershus og hovedstadsregionen er i vekst. I løpet av de siste 30 årene har befolkningen i Akershus økt med 50 prosent. Nåværende framskriving viser forventet vekst for hovedstads-regionen med ca 350 000 innbyggere mot 2030. En slik samfunnsutvikling vil bidra til økte utslipp av klimagasser. Å redusere det totale utslippet vil kreve målrettet bruk av virkemidler på ulike områder.

Regional plan for klima og energi i Akershus

Akershus fylkeskommune har et ansvar for å bidra til å redusere klimagassutslippene i fylket. Regional plan for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet. Den regionale planen ble vedtatt i juni 2018.

Les mer om regional plan for klima og energi

Klima- og miljøfond Akershus

Akershus fylkeskommune har siden 2009 gitt tilskudd til miljø- og klimatiltak gjennom klima- og miljøfondet. Klimatiltakene skal bidra til at Akershus når sitt ambisiøse klimamål om 50 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030 i forhold til 1991-utslippet.

Les mer om klima- og miljøfondet.

Klimasats

Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning til klimasatsing i kommunene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling. Det er Miljødirektoratet som forvalter midlene. Søknadsfristen er 15. februar hvert år.

Les mer om klimasatsmidlene hos Miljøkommune.no.

Bærekraftrapportering

Akershus fylkeskommunes bærekraftrapport gir oversikt over status, aktiviteter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus.

Les mer om fylkeskommunens bærekraftrapportering

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet