1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hydrogenstrategi 2014-2025

Fylkestinget har vedtatt en strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff i Akershus. Målet er å fase ut fossile drivstoff.

Hydrogenstrategi: Rullering av strategi for innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus. Handlingsprogram 2017-2018.

Hydrogenkjøretøy har elektromotor som kun slipper ut vanndamp, og er langt mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren. Rekkevidden er som for en tilsvarende bensin-/dieselmodell.

Skrittvis utbygging

For perioden frem mot 2018 er målet 350 hydrogenbiler, hvorav et betydelig antall drosjer, og minst 30 hydrogenbusser. Ruter har i dag 5 hydrogenbusser i prøvedrift, og fylkestinget tar sikte på å utvide dette hydrogenbussprosjektet. Drift og videreutvikling av et nettverk med fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og Akershus vil være sentralt i tidsperioden. Ved slutten av strategiperioden i 2025, er målet at en eller flere bensinstasjonskjeder tilbyr hydrogen til minst 10.000 biler og 100 busser.

Felles arbeid med Oslo kommune

Hydrogenstrategien er felles for Oslo og Akershus, og skal også behandles i Oslo kommune. Strategien inngår i et mer omfattende arbeid for å bidra til utfasing av fossile drivstoff og til en bærekraftig transport i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus skal gjennom strategien bidra til utbygging av nasjonal og internasjonal hydrogen-infrastruktur.

For å finansiere utbygging av stasjonsnettverket legges det opp til en deling mellom Oslo og Akershus, bidrag fra Transnova og finansiering gjennom deltakelse i EU prosjekter. Det legges opp til et økende bidrag fra industrielle aktører mot slutten av strategiperioden.

Skal redusere klimagassutslippet

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har begge mål om innen 2030 å redusere klimautslippet fra sine fylker til det halve av sine 1991-utslipp. Fram til 2030 ventes det at fylkene får rundt 300.000 nye innbyggere. Dette vil øke behovet for transport som i dag står for hoveddelen av klimagassutslippet og betydelig luftforurensning i hovedstadsområdet. Derfor har Akershus og Oslo et tett samarbeid om løsninger for arealbruk og transport som kan beholde befolkningens mobilitet og samtidig redusere utslipp og forurensning på grunn av samferdsel.

Se film om hydrogen her:

Hydrogen - det neste norske energieventyret! from Kunnskapsfilm on Vimeo.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet