1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershus på kartet på internasjonal hydrogenkonferanse

Denne uken arrangeres en internasjonal hydrogenkonferanse i Zaragoza, Spania. Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø holdt foredrag om introduksjon av hydrogendrivstoff i vår region.

World Hydrogen Energy Conference

Annethvert år samles delegater fra hele verden for å utveksle erfaringer og kunnskaper innen forskning, kommersialisering og offentlig tilrettelegging for økt bruk av hydrogen som energibærer – denne gangen i Zaragoza, hvor fylkeskommunen deltok for annen gang.

-For Akershus fylkeskommune som klimapolitisk foregangsfylke med en ambisiøs hydrogenstrategi også internasjonalt, er deltakelse på internasjonale konferanser svært nyttig, sier Eirik Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø.

Eirik Bøe holdt foredrag om status i Norge og Akershus når det gjelder introduksjon av hydrogen som drivstoff.

- Hydrogenstrategien for Oslo og Akershus har som mål å oppnå minst 250 hydrogenbiler og 30 hydrogenbusser innen 2018, og etablering av fyllestasjoner som har god kapasitet og dekning, sa Eirik Bøe i sitt foredrag.  -Flere aktører er på banen for etablering av stasjoner; blant annet har Uno-X Hydrogen ambisjoner om 20 hydrogenstasjoner i Norge innen 2020, kunne Bøe fortelle.

Større statlig engasjement i sikte

Regjeringens underliggende direktorater har samlet anbefalt at det fra 2025 bare skal selges utslippsfrie modeller av personbiler og lette varebiler i Norge.

Energi- og miljøkomiteen i Stortinget behandlet 13. juni regjeringens energimelding. Eirik Bøe fortalte om den ferske innstillingen fra komiteens behandling: –Komiteen gir en klar melding til regjeringen om å sikre statlig involvering for et landsdekkende stasjonsnett, slik at de første hydrogenstasjonene kan være i drift i løpet av 2017, sa Eirik Bøe.

-Dette vil gi fart til regionens hydrogenstrategi som med et forsterket statlig samarbeid vil ha gode utsikter til å lykkes, sa Bøe i sitt foredrag på konferansen.

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet