1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Samarbeidsavtale med Korea om hydrogen

Onsdag 25. februar signerte fylkesordfører Anette Solli og viseguvernør Kim Hee-kyeum i Gyeonggi-provinsen i Korea en intensjonsavtale om samarbeid, særlig innen hydrogenteknologi i transportsektoren.

Samarbeid om hydrogenteknologi

-Gjennom denne samarbeidsavtalen ønsker vi å legge til rette for samarbeid og kompetanseutveksling mellom teknologimiljøene, bilindustrien, utviklere av hydrogenstasjoner og det offentlige. Slik kan vi få i gang en bredere utbygging av fyllestasjoner for hydrogenbiler, sier fylkesordfører Anette Solli.

Gyeonggi-provinsen er en region med 12 millioner innbyggere som omslutter Seoul, på samme måte som Akershus omslutter Oslo. Her ligger blant annet Hyundai, som er den første bilprodusent som tilbyr hydrogenbiler i markedet og som nå satser særlig på Norge, Danmark og Nederland som et tidlig marked for hydrogenbiler i Europa.

-Vi har i begge regionene sterke miljøer innen hydrogenteknologi. Denne samarbeidsavtalen tror jeg vil stimulere til et gjensidig utbytte gjennom samarbeid og utveksling av kompetanse på miljøvennlige transportløsninger, sa viseguvernør Kim Hee-kyeum under signering av avtalen.

Blant flere deltok representanter fra Sør-Koreas ambassade og Hyundais ledelse for Europa på signering av samarbeidsavtalen. - Vi skal være en pådriver i dette markedet, sier Hyundai-sjef Thomas Rosvold i en pressemelding fra Hyundai om lansering og nye priser på bilene.

Bygge ut hydrogenstasjoner

Det er allerede investert betydelig midler i satsingen på hydrogen i vår region. Det er hydrogenstasjon på Lillestrøm, Økern, Gaustad, Drammen og Porsgrunn, samt en stasjon for buss i Oppegård. Ruter har i dag fem hydrogenbusser i prøvedrift. Akershus Energipark på Lillestrøm er i front internasjonalt når det gjelder hydrogenforskning, og er et testsenter for næringsutvikling innen hydrogenteknologi.

-Vi skal bidra til å bygge ut flere hydrogenstasjoner slik at det skal komme stadig flere hydrogenbiler. Hyundai lanserer sin hydrogenbil i markedet nå, og Honda, Toyota og Mercedes kommer med hydrogenbiler de nærmeste årene. Vi skal bidra til at utviklingen i antall hydrogenbiler får en tilsvarende utvikling som det vi har sett når det gjelder elbiler, sier Anette Solli.

Hydrogenstrategi

Fylkestinget vedtok i 2014 en strategi for tidlig innfasing av hydrogendrivstoff. I de neste fire årene er målet 350 hydrogenbiler, hvorav et betydelig antall drosjer, og minst 30 hydrogenbusser. Drift og videreutvikling av et nettverk med fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og Akershus vil være sentralt i denne tidsperioden. Ved slutten av strategiperioden, i 2025, er målet at en eller flere bensinstasjonskjeder tilbyr hydrogen til minst 10.000 biler og 100 busser.

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet