1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

- Skal vi stoppe klimakrisen er regionalt samarbeid over landegrensene avgjørende for å utvikle gode og bærekraftige transportløsninger fra Skandinavia og videre gjennom Europa, sa fylkesordfører Anette Solli på avslutningskonferansen for Scandria2Act prosjektet i Brussel onsdag 6. mars.

Fylkesordfører Anette Solli var en av paneldeltakerne på avslutningskonferansen for Scandria2Act prosjektet og de to øvrige flaggskip-prosjektene under Interreg Baltic Sea programmet (NSB CoRe og TENTacle). Avslutningen av Scandria2Act prosjektet markerer samtidig den formelle oppstarten på Scandria®Alliance. Akershus fylkeskommune er del av alliansen gjennom Østlandssamarbeidet. Solli har høye forventninger til Scandria®Alliance som ny samarbeidsplattform.

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid et suksesskriterium 

Allianser for innovativ implementering av strategier var tema for paneldiskusjonen Anette Solli var del av. Et suksesskriterium for å utvikle bærekraftige og gode transportkorridorer er internasjonalt samarbeid. Regioner og byer som hver for seg kan være for små til å nå sine  mål kan lykkes gjennom alliansene. Vi må ha klart for oss hva vi vil oppnå med infrastrukturen som planlegges i korridorene. Utfordringer og behov varierer fra en region til en annen og det er viktig å jobbe med alternative transportløsninger som gagner både miljø, innbyggere og næringsliv.

- Strategier for alternative drivstoff, smart mobilitet og intelligente transportsystemer må være del av Scandria®Alliance arbeid og prioriteringer, sier Solli, og det må jobbes for å utvikle fleksible og justerbare strategier som kan møte den raske teknologiske utviklingen vi er inne i.

Godt samarbeid i Scandria2Act prosjektet og arbeidspakken Clean Fuels har betydd mye for å vise hvor skoen trykker, påpekte Solli og viste til de 10 funnene fra arbeidspakken. Treg utrulling av nullutlippsløsninger, lav tilgjengelighet til tilpasset infrastruktur og mangel på sterke nasjonale insentiver gjør det vanskelig å nå EU/EØS målene om reduksjon av CO2-utslipp.

Solli viste til at andel av nybilsalg på utslippsfrie biler som ligger på 1 prosent i EU og 33 prosent i Norge og var tydelig på at alliansepartnerne må vurdere virkemidler som bomring og billigere nullutslippskjøretøy. Norske erfaringer viser at dette virker.

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet