1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Avtale om internasjonalt hydrogensamarbeid

Akershus fylkeskommune har signert en internasjonal samarbeidsavtale for å fremme hydrogenkjøretøy og hydrogenteknologi. Fylkesordfører Anette Solli signerte intensjonsavtalen 23. november.

EU har tatt initiativ for at regioner og byer, næringsliv og forskningssektoren skal jobbe enda bedre sammen for å nå klimapolitiske mål. Dette gjøres gjennom Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, som er et offentlig - privat partnerskap mellom Europakommisjonen, næringslivet og forskningssektoren. Målet er å støtte forskning, teknologisk utvikling og stimulere til markedsintroduksjon av hydrogen som drivstoff til transport.

Gir tilgang til EU-midler

EU har avsatt 1, 33 milliarder Euro for perioden 2014 – 2020 til hydrogenprosjekter gjennom Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Dette er midler norske aktører har lik tilgang til som EU medlemmer gjennom den norske deltakelsen i Horisont 2020.

Både næringsliv, akademia og offentlig sektor, inkludert Akershus fylkeskommune, er med i prosjekter som er finansiert gjennom FCH JU. Signering av avtalen vil virke positivt i forhold næringsutvikling og fremtidige søknader om finansiering gjennom FCH JU, både for fylkeskommunen og partnere i regionen. 45 Europeiske byer og regioner har hittil signert avtalen.

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet