1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hydrogenstasjon i Sandvika åpnet

Ny hydrogenstasjon på Kjørbo i Sandvika åpnet tirsdag 22. november. Fylkesordfører Anette Solli var blant dem som stod for åpningen.

-Hydrogenstasjonen i Sandvika og satsingen til Uno-X på bygging av flere hydrogenstasjoner er svært positivt. Det åpner for et taktskifte og markerer starten på et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner, sa fylkesordfører Anette Solli.

Stasjonsetableringen til Uno-X Hydrogen i Sandvika er et offentlig – privat samarbeid delfinansiert av Akershus fylkeskommune og Enova.

- Vi er svært takknemlige for den økonomiske støtten Akershus fylkeskommune og Enova har gitt til denne stasjonen, og håper på fortsatt godt samarbeid med Enova og lokale myndigheter fremover, sa adm.dir i Uno-X Gruppen Vegar Kulset.

Fylkesordfører Anette Solli, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Colonialmajor Odd Reitan, administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad og administrerende direktør i Uno-X Gruppen Vegar Kulset stod for den offisielle åpningen.

Hydrogen har fordeler

Å fylle tanken på en hydrogenbil tar tre-fire minutter og da kan du kjøre rundt 500 kilometer. Eneste utslippet fra bilen er rent vann. For potensielle kjøpere av hydrogenbiler kan det være godt å vite at de også har alle de samme avgifts- og brukerfordelene som elbiler drevet av batteri.

-De som kjører hydrogenbiler har i dag flere fordeler enn de med elbil, hydrogenbiler kan fortsatt kjøre alene i kollektivfeltet, poengerte fylkesordfører Anette Solli i sin åpningstale.

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til at flere tar i bruk hydrogenbiler. Det er etablert en støtteordning for drosjeeiere som kjøper bil med hydrogendrift og støtte til biler i kommunal sektor. Det gis kr 100.000 i støtte pr bil.

20 hydrogenstasjoner innen 2020

- Uno-X kjeden har som mål å åpne ytterligere 19 stasjoner innen 2020, som skal selge hydrogen. Da blir det mulig å kjøre hydrogenbiler i og mellom landets største byer. I løpet av de neste årene kommer det flere og flere hydrogenbiler å velge mellom, og vi ønsker å bidra til at hydrogen får en sjanse hos norske bilister,  sier adm.dir i Uno-X Gruppen Vegar Kulset.

Hydrogenstasjonen i Sandvika har en kapasitet på minimum 200 kilo hydrogen i døgnet. Dette dekker behovet hos 50 biler om de fyller fra tom til full tank hver dag. Nå helt i starten blir hydrogenet tilkjørt, men på våren 2017 vil hydrogenet produseres på stedet, i hovedsak ved hjelp av strøm fra solceller.

Reitangruppens drivstoffselskap Uno-X skal markedsføre og selge hydrogen fra 20 av sine utsalgssteder innen 2020. Uno-X Hydrogen AS bygger hydrogenstasjonene for Uno-X kjeden. Dette selskapet er eiet av Uno-X, Praxairog NEL Hydrogen.

10 000 biler innen 2025

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger. Blant målsetningene i hydrogenstrategien er 10.000 biler og 10-15 hydrogenstasjoner i Oslo og Akershus innen 2025.

Les flere artikler

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Selskapene NEL og Uno-X er de første som får den nye  hydrogemodellen NEXO fra Huyndai. Fra venstre: Jon André Løkke, administrende direktør i NEL, Solveig Schytz (V),  Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i NEL Hydrogen, og Roger Hertzenberg i Uno-X.

Ny hydrogenmodell til de første kundene

26.09.2018

Les hele artikkelen

Franz Untersteller, minister for miljøvern, klimavern og energisektoren fra Baden-Württemberg i Tyskland, viste frem intensjonsavtalen som fylkesordfører Anette Solli hadde undertegnet. Her står han sammen med Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Signerte samarbeidsavtale med Baden-Württemberg

17.01.2018

Les hele artikkelen

HYOP åpnet 15, desember en ny hydrogenstasjon på Høvik, med finansiering fra Akershus fylkeskommune. Nå blir det flere stasjoner i Osloregionen, med støtten fra Enova.

Tre nye hydrogenstasjoner til Osloregionen

19.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet