1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor

Akershus fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

En viktig del av miljø- og klimapolitikken i Akershus fylkeskommune er å legge til rette for bruk av utslippsfritt drivstoff. En hovedsatsing på dette området er å tilrettelegge for utbygging av fyllestasjoner for hydrogen. I tidlige fase for etablering av denne infrastrukturen fir hydrogen er det behov for å følge opp med utvikling av kjøretøyflåter for biler med brenselcelle, slik at fyllestasjonene får best mulig utnytting av kapasiteten. For fylkeskommunen er det viktig å utvikle et aktivt samarbeid med kommunene på dette området.

Slik fungerer tilskuddsordningen

Tilskuddet gis til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor, og knyttes til investeringskostnaden. Hver enkelt anskaffelse vil motta støtte på kr 100.000 pr bil.

Tilskuddsordningen gjelder bare for nye biler.

Maksimal ramme for ordningen er 1 million kroner, det vil si støtte til 10 biler. Fylkeskommunen har søkt Miljødirektoratets program "Klimasats" om midler til å støtte til ytterligere 10 biler. Vi vil informere om resultatet av denne behandlingen når vi får svar på vår søknad i slutten av september.

Det er forutsetningen for tilskuddet at bilen ikke avhendes før om tidligst 3 år etter at den er anskaffet. Dersom bilen blir avhendet tidligere, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevet tilbakebetalt.

En god nyhet

– Dette er en meget god nyhet for å få den viktige offentlig sektoren til å anskaffe biler, sier Kunnskapsbyens Kristian E. Vik på nettsiden til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Vik er norsk prosjektleder i Interreg-prosjektet Blue Move. Han ser på innføringen av den nye støtteordningen i Akershus fylkeskommune i nåværende fase som en viktig drahjelp, ved å etablere gode ambassadører:

– Det blir en spennende utvikling framover, og vi ser en ny trend i at til tross for at Norge er et lite land, lytter bilbransjen til de politiske grep og ordninger som skaper forutsigbarhet og tidligmarked for de neste modellene av hydrogenkjøretøy som de skal utvikle, sier Kristian E. Vik.

Slik søker du

Se mer informasjon og søknaddskjema for tilskudd til kjøp av biler med brenselsceller under Tilskudd og støtteordninger.

Les flere artikler

- Baden-Württemberg er en viktig samarbeidspartner for Akershus fylkeskommune, spesielt når det gjelder hydrogensatsingen, sier Anette Solli.

Hydrogensatsing for å nå klimamålene

12.04.2019

Les hele artikkelen

I 2019 skal det legges 245 kilometer veg i Akershus.

245 kilometer ny asfalt i Akershus

08.04.2019

Les hele artikkelen

Sveinung Holm, anleggsleder i Peab, Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune, og Elin Hermanstad Havik, seksjonssjef i Statens vegvesen er glade for å starte med arbeidet i Rælingen kommune.

Første spadetak er tatt i Rælingen

05.04.2019

Les hele artikkelen

Regional sykkelkonferanse 24. april

02.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet