1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor

Akershus fylkeskommune har etablert en tilskuddsordning for anskaffelse av biler med brenselcelle i kommunal sektor.

En viktig del av miljø- og klimapolitikken i Akershus fylkeskommune er å legge til rette for bruk av utslippsfritt drivstoff. En hovedsatsing på dette området er å tilrettelegge for utbygging av fyllestasjoner for hydrogen. I tidlige fase for etablering av denne infrastrukturen fir hydrogen er det behov for å følge opp med utvikling av kjøretøyflåter for biler med brenselcelle, slik at fyllestasjonene får best mulig utnytting av kapasiteten. For fylkeskommunen er det viktig å utvikle et aktivt samarbeid med kommunene på dette området.

Slik fungerer tilskuddsordningen

Tilskuddet gis til kjøp av hydrogenbiler i kommunal sektor, og knyttes til investeringskostnaden. Hver enkelt anskaffelse vil motta støtte på kr 100.000 pr bil.

Tilskuddsordningen gjelder bare for nye biler.

Maksimal ramme for ordningen er 1 million kroner, det vil si støtte til 10 biler. Fylkeskommunen har søkt Miljødirektoratets program "Klimasats" om midler til å støtte til ytterligere 10 biler. Vi vil informere om resultatet av denne behandlingen når vi får svar på vår søknad i slutten av september.

Det er forutsetningen for tilskuddet at bilen ikke avhendes før om tidligst 3 år etter at den er anskaffet. Dersom bilen blir avhendet tidligere, kan hele eller deler av tilskuddet bli krevet tilbakebetalt.

En god nyhet

– Dette er en meget god nyhet for å få den viktige offentlig sektoren til å anskaffe biler, sier Kunnskapsbyens Kristian E. Vik på nettsiden til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Vik er norsk prosjektleder i Interreg-prosjektet Blue Move. Han ser på innføringen av den nye støtteordningen i Akershus fylkeskommune i nåværende fase som en viktig drahjelp, ved å etablere gode ambassadører:

– Det blir en spennende utvikling framover, og vi ser en ny trend i at til tross for at Norge er et lite land, lytter bilbransjen til de politiske grep og ordninger som skaper forutsigbarhet og tidligmarked for de neste modellene av hydrogenkjøretøy som de skal utvikle, sier Kristian E. Vik.

Slik søker du

Se mer informasjon og søknaddskjema for tilskudd til kjøp av biler med brenselsceller under Tilskudd og støtteordninger.

Les flere artikler

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

01.07.2019

Les hele artikkelen

Utkast til byvekstavtale er klar for videre politisk behandling. Fra venstre: Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Lars Jacob Hiim, statssekretær i  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anders B. Werp, statssekretær i  Samferdselsdepartementet, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

Oslo og Akershus får byvekstavtale

26.06.2019

Les hele artikkelen

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og fylkesordfører Anette Solli signerte utbygingsavtale for Risenga 19. juni.

Signerte utbyggingsavtale for Risenga i Asker

20.06.2019

Les hele artikkelen

Fylkestinget 17. juni 2019.

Bompengefritak for lette elektriske varebiler

17.06.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet