1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samarbeidsmøte om hydrogen

Akershus fylkeskommune inviterte fylkeskommunene for å dele erfaringer og drøfte arbeidet med tilrettelegging for hydrogen som drivstoff i transportsektoren.- Vi trenger et bredt hydrogensamarbeid og et nettverk for å dele kunnskap og erfaringer, sa Eirik Bøe (V), leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

- Det trengs en felles koordinert innsats for å utvikle infrastruktur for hydrogen nasjonalt. Hydrogenbilen må få samme drahjelp som elbilene har fått. Jeg håper dette blir starten på en felles nasjonal satsing – at vi kan lære av hverandres erfaringer og samarbeide om å mobilisere stat og næringsliv til et aktivt partnerskap for hydrogen som fossilfritt drivstoff, sier Eirik Bøe.

Mangler nasjonal strategi

Magnus Thomassen fra SINTEF redegjorde på møtet 14. april for rammebetingelsene og potensialene for hydrogensatsing i Norge.

-Det er behov for nasjonal strategi og en satsing på storbyregionene. Norge har ingen hydrogenstrategi og mangler politisk forankrede planer og ambisjoner for innfasing av hydrogen. Dette reduserer Norges synlighet internasjonalt, og gjør at Norge fremstår som et mindre attraktivt marked for hydrogenkjøretøy, sa Thomassen.

-En nasjonal hydrogenstrategi og kvantifiserte mål for innfasing av hydrogen som drivstoff er avgjørende hvis overordnede nasjonale klimamålsettinger, samt transportsektorens forpliktelser og mål når det gjelder nullutslipp, skal kunne nås, mente Thomassen.

Kari Asheim fra ZERO kommenterte regjeringens energimelding «Kraft til endring» som ble lansert 15. april.

-Meldingen mangler både mål og virkemidler for en nasjonal hydrogensatsing, sa Kari Asheim.

Stasjonsutbygging - hva er planene?

Bjørn Simonsen fra NEL Hydrogen/UnoX og Ulf Hafseld fra HYOP AS presenterte selskapene planer for stasjonsutvikling. Hvert av selskapene vil i løpet av høsten etablere hver sin stasjon langs E18 i Bærum.

Rapportene fra deltakerne på møtet viste at de ulike fylkene er på forskjellig nivå når det gjelder tilrettelegging for hydrogen som drivstoff. Det er etablert stasjoner bare i Akershus og Oslo. I tillegg er det en stasjon på Herøya i Porsgrunn som ble etablert av Hydro i 2007, i en periode da selskapet satset på hydrogen som drivstoff.

Utenfor hovedstadsområdet er det bare i Bergensområdet i Hordaland hvor det er konkrete planer for utvikling av infrastrukturen for Hydrogen. Det er planer om å etablere to fyllestasjoner, kombinert med et flåteprosjekt. Gjennomføringen har stoppet opp på grunn av manglende støtte fra Enova.

I tillegg er det i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane planer om å utvikle infrastruktur for hydrogen, samt produksjon av hydrogen knyttet til fornybar kraftproduksjon.

Les flere artikler

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Solveig Schytz (f.v), fylkesordfører Anette Solli, og ordfører i Asker, Lene Conradi, ble med båten fra Aker brygge, etter at de nye avgangene ble satt i drift.

Flere avganger med båt fra Vollen og Slemmestad

07.10.2019

Les hele artikkelen

Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz er positiv til at Superwoman og Superman får flere barn til å feste setebeltet.

Beltehelter gir bedre beltebruk

23.09.2019

Les hele artikkelen

Snorklipping: Solveig Schytz og Jafar Altememy

Åpning av nytt bussanlegg i Nittedal

06.09.2019

Les hele artikkelen

Som den første av Nesoddbåtene går Kongen på elektrisk drift. ?	Nesoddbåtene fraktet i 2018 2,8 millioner passasjerer.

Første elektriske Nesoddbåt

04.09.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet