1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hydrogenstasjon i Gøteborg åpnet

Mandag 26. november ble den første hydrogenstasjonen i Gøteborg åpnet. -Hydrogenstasjonen i Gøteborg er også viktig for Norge. Nå kan man kjøre hydrogendrevet bil fra Oslo til Gøteborg og videre til København og kontinentet, sier fylkesordfører Anette Solli.

Anette Solli deltok på åpningen av hydrogenstasjonen, og i panelet på det påfølgende seminaret etter åpningen av stasjonen.

Fylkesordfører Anette Solli (H) og Birgitta Losman (MP) leder av regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, var enige om at hydrogendrivstoff er et viktig bidrag på veien mot nullutslipp i transportsektoren.

-I en sårbar introduksjonsfase er et helt nødvendig at det offentlige bidrar og stimulerer til at hydrogen kan bli et reelt alternativ som drivstoff. Et godt samarbeid mellom offentlige og private virkemidler er viktig for størst mulig effekt og synergi for innfasingen av hydrogen i transportsektoren, sa Anette Solli.

-Satsing på hydrogen er en del av Västra Götalandsregionens arbeid for miljøvennlige transportløsninger. Som region ønsker vi å bidra til både å skape flere arbeidsplasser og reduserer miljøbelastningene. Dette prosjektet er et viktig grunnlag for utviklingen innen hydrogenbiler og brenselscelleteknologi i vår region, sa Birgitta Losman.

Sveriges transportminister Anna Johansson klippet snoren og åpnet den nye fyllestasjonen i Gøteborg. Stasjonen kan fylle både personbiler og busser. I Sverige er det nå stasjon i Malmø, Stockholm og Gøteborg. Hydrogenstasjonen er etablert i et samarbeid mellom Vätgas Sverige, Sweco AB, PowerCell Sweden AB og Oy Woikoski AB. Projektet er delfinansiert av Västra Götalandsregionen og EU-programmet INEA Ten-T.

 

Les flere artikler

Prof. Dr.-Ing. Jõrgen Steinbach, Minister of Economic Affairs and Energy i Brandebrug holdt innledningstale for workshop 3 i SmartEdge.

Hvordan stimulere til grønn næringsutvikling?

07.10.2019

Les hele artikkelen

Elisabet Babic (M), Region Halland, Lars Salvesen (Krf), fylkesvaraordfører i Akershus og Claus Kjeldsen (Socialdemokraterne), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland i Danmark.

Samarbeid over landegrensene

24.05.2019

Les hele artikkelen

- Målet om bærekraftige transportløsninger, grønn vekst og styrking av regional utvikling krever at vi samkjører politikk, forener ulike initiativer og får en felles agenda. Folk og gods skal komme seg frem med utslippsfrie transportmidler, sier Anette Solli.

Internasjonalt samarbeid om miljøsmart transport

07.03.2019

Les hele artikkelen

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet