1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Handlingsprogrammet for hydrogenstrategien

Oslo og Akershus-regionen skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. Handlingsprogrammet for hydrogenstrategien ble vedtatt av fylkestinget 20. oktober 2014.

Hydrogenstrategi 2014-2025 er utarbeidet for å følge opp Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes felles politiske mål om halvert klimautslipp i 2030 (fra 1991), minimum 20 % reduksjon av utslipp fra transport innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050. En felles klima og energistrategi med handlingsprogram (vedtatt 2003 og 2005) har visjon om at vår region skal være en internasjonal foregangsregion i klimapolitikken.

Gjennom hydrogenstrategien vil Akershus fylkeskommune og Oslo kommune bidra til å sikre tidlig, kommersiell innfasing av hydrogendrivstoff i regionen. Det er et overordnet mål at Oslo og Akershus-regionen skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon.

Hydrogenstrategien med handlingsprogram skal være et virkemiddel for å sikre offentlig bidrag til første fase i utbyggingen av en regional hydrogen-infrastruktur. Strategien skal legge grunnlag for å sikre drivstofftilgang og til å utvikle etterspørselen fram til en selv­drevet, kommersiell utvikling for hydrogen som drivstoff. Handlingsprogrammet vil innebære at regionen kan være konkurransedyktig og tiltrekke seg leveranser av den begynnende produksjonen av biler med brenselcelle.

Hydrogenstrategien har en tidshorisont fram til 2025. Dette handlingsprogrammet er i tidsbegrenset til utgangen av 2016. Grunnen til det korte tidsperspektivet er at det forventes å skje endringer i både teknologiske og markedsmessige forhold som kan endre forut­setningene for fylkeskommunens innsats på dette området. Rullering av handlings­programmet vil bli lagt fram innen utgangen av 2016.

Hovedpunkter i Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet har følgende hovedpunkter:

Infrastruktur

 • Sikre finansieringen av driften av hydrogenstasjonene
 • Etablere stasjon i Bærum
 • Etablere en ny stasjon i Akershus
 • Mobilisere næringslivet for infrastruktur-utviklingUtvikle samarbeid om infrastruktur utenfor Oslo og Akershus

Styrke etterspørselen etter kjøretøy med brenselcelle

 • Tjenestebiler
 • Drosjer
 • Busser
 • Nyttekjøretøyer
 • Ferge

Styrke markedsutviklingen

 • Formidling/kommunikasjon
 • Testsenter for hydrogenteknologi

Sikre tilstrekkelig tilgang på kjøretøy gjennom dialog med produsentene

Påvirke eksterne rammer

 • Sikre insentiver for bilkjøpere/trafikanter
 • Styrke insentiver for distribusjon

Planen har en økonomisk ramme på 40 mill kr i 2015 og 48 mill kr i 2016. Behovet for fylkeskommunens medvirkning vil i de to årene være henholdsvis 13,2 millioner kr og 15 millioner kr.

Les flere artikler

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Selskapene NEL og Uno-X er de første som får den nye hydrogemodellen NEXO fra Huyndai. Fra venstre: Jon André Løkke, administrende direktør i NEL, Solveig Schytz (V), Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i NEL Hydrogen, og Roger Hertzenberg i Uno-X.

Ny hydrogenmodell til de første kundene

26.09.2018

Les hele artikkelen

Franz Untersteller, minister for miljøvern, klimavern og energisektoren fra Baden-Württemberg i Tyskland, viste frem intensjonsavtalen som fylkesordfører Anette Solli hadde undertegnet. Her står han sammen med Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Signerte samarbeidsavtale med Baden-Württemberg

17.01.2018

Les hele artikkelen

HYOP åpnet 15, desember en ny hydrogenstasjon på Høvik, med finansiering fra Akershus fylkeskommune. Nå blir det flere stasjoner i Osloregionen, med støtten fra Enova.

Tre nye hydrogenstasjoner til Osloregionen

19.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet