1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hydrogensamarbeid med Sør-Korea

Denne uken besøker fylkesordfører i Akershus Anette Solli Sør-Korea for å promotere Akershus som en egnet arena for satsing på hydrogen. På agendaen står samarbeid med Gyeonggi-provinsen og hydrogenbilprodusent Hyundai, samt innlegg på hydrogenkonferansen WHEC2014.

Gjennom den sør-koreanske ambassaden i Oslo ble Akershus fylkeskommune invitert til samtaler med regionen Gyeonggi, hovedstadsregionen rundt Seoul. Den sør-koreanske regionen ønsket et samarbeid med Akershus.

- Vi skal bidra som en døråpner og tilrettelegge for næringsliv og forskning i regionen. Fokuset vil være særlig på energi – med hydrogen som et hovedtema, forteller fylkesordfører Anette Solli.

Flere hydrogenbiler – lavere utslipp

I mars vedtok fylkestinget i Akershus en strategi for innfasing av hydrogenstoff i Akershus. Målet er 350 hydrogenbiler i løpet av en fireårsperiode. I tillegg til et større marked innen privatbiler skal et stort antall drosjer og busser kjøre på hydrogen innen 2018. Ruter har i dag fem hydrogenbusser i drift.

For å nå målene i hydrogenstrategien er det flere forhold som er avgjørende. – Det er viktig at det er nok hydrogenbiler i regionen på et tidlig tidspunkt, og samtidig et større fokus på hydrogen i næringslivet i regionen, mener Solli.

Derfor er et samarbeid med bilprodusenten Hyundai en vesentlig brikke i samarbeidet med Sør-Korea. – Med vårt besøk hos Hyundai ønsker vi å vise frem Akershus og Norge som et egnet sted for bilprodusenten å satse på hydrogenbiler. Vi er avhengig av at produsentene bevisst markedsfører lavutslippsbiler, mens vi tilrettelegger infrastruktur og legger opp til flere hydrogenstasjoner i regionen, forteller Solli.

Fylkeskommunen - en sentral rolle

Som en del av besøket deltar fylkesordføreren på verdenskonferansen for Hydrogen, som arrangeres i Gwangju i Sør-Korea. Sammen med Bjørn Simonsen fra Norsk Hydrogenforum, Ulf Hafseld fra HYOP og Per Heggem fra Hexagon Composites holdt fylkesordføreren innlegg på konferansen. I tillegg var det en samlet stand for alle de norske representantene fra offentlig og privat sektor.

- At Akershus fylkeskommune stiller tungt på årets viktigste hydrogenkonferanse viser tydelig at Norge og Akershus mener alvor med sin intensjon om å videreutvikle sin hydrogeninfrastruktur. For asiatiske selskaper er det særdeles viktig at representasjonen skjer på et høyt nivå, og det gir derfor et svært godt signal at fylkesordføreren stiller på konferansen og bedriftsbesøket hos Hyundai, sier Ulf Hafseld, daglig leder i HYOP.

- Da HYSTORSYS ble etablert i 2005 var man klar over at dette var en veldig tidlig etablering. At fylkeskommunen har kommet på banen på den måten som de nå har gjort betyr en stor forskjell for et lite selskap som opptrer i et umodent hydrogenmarked, forteller Jon Eriksen, daglig leder i HYSTORSYS.

Se video om hydrogensatsingen:

Internasjonalt samarbeid

Gjennom å presentere hydrogenstrategien skal Akershus vise at de vil være en stabil og langsiktig samarbeidspartner for bilprodusenter, energirelaterte leverandører og forsknings- og utdanningsmiljøer. – Vi må vise dem at Akershus er en region det vil være attraktivt for dem å satse i, og at vi har næringsliv og forskningsmiljøer som kan bidra i prosjekter og med implementering, forteller fylkesordfører Solli.

- Sør-Korea ligger langt foran når det gjelder teknologi og er verdensledende i bilindustrien. De representerer en av verdens mest lovende marked for hydrogenkjøretøy og er ledende innen produksjon av hydrogen, forklarer hun.

Selv om Gyeonggi-provinsen har betydelig flere innbyggeren enn Akershus, er det likevel mange likheter mellom regionene.

- Som oss er de en region som omkranser hovedstaden, og landets to største flyplasser ligger rett utenfor Gyeonggi, forteller Solli. – Et samarbeid mellom våre to regioner kan derfor være svært nyttig for begge parter. De er blant annet interessert i hvordan vår infrastruktur er bygget opp. Og lavutslipp fra transport er et viktig tema for dem – slik det er for oss.

 

Du kan lese er om Akershus fylkeskommunes satsing på hydrogen her.Les flere artikler

Fra venstre: Stefan Siegmund, German Energy Agency, Keith Malone, California Fuel Cell Partnership, Anette Solli, fylkesordfører, Lasse Fridstrøm, TØI, Eirik T.Bøe, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og Rolf Huber, H2 Energy.

Veien til nullutslipp i transportsektoren

07.12.2018

Les hele artikkelen

Selskapene NEL og Uno-X er de første som får den nye  hydrogemodellen NEXO fra Huyndai. Fra venstre: Jon André Løkke, administrende direktør i NEL, Solveig Schytz (V),  Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i NEL Hydrogen, og Roger Hertzenberg i Uno-X.

Ny hydrogenmodell til de første kundene

26.09.2018

Les hele artikkelen

Franz Untersteller, minister for miljøvern, klimavern og energisektoren fra Baden-Württemberg i Tyskland, viste frem intensjonsavtalen som fylkesordfører Anette Solli hadde undertegnet. Her står han sammen med Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Signerte samarbeidsavtale med Baden-Württemberg

17.01.2018

Les hele artikkelen

HYOP åpnet 15, desember en ny hydrogenstasjon på Høvik, med finansiering fra Akershus fylkeskommune. Nå blir det flere stasjoner i Osloregionen, med støtten fra Enova.

Tre nye hydrogenstasjoner til Osloregionen

19.12.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet