1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regional analyse og strategi for infrastruktur for ladbare biler

Akershus fylkeskommune har sammen med fylkeskommunene i Hedmark, Oppland og Østfold laget en utredning om sammenhengende ladeinfrastruktur for de fire fylkene. Hovedmålet er å danne grunnlag for en ladeinfrastruktur som gjør elbiler til et praktisk sett like godt alternativ som fossilt drevne biler.

Etterspørselen etter ladbare biler øker og vi kommer til å oppleve en rask økning de neste årene. Det vil derfor være viktig med en godt planlagt og fungerende infrastruktur for både hurtiglading og normal lading for elbiler. De nye elbilmodellene har en rekkevidde på 100-150 km, noe som gjør at elbilene kan brukes ved de fleste transportbehov. 92 prosent av alle som reiser med bil i Norge kjører inntil 130 km pr. dag, og de har dermed en daglig reiselengde som ligger innenfor elbilens rekkevidde.

Prosjektet har innhentet informasjon for å kartlegge behovet for ladestasjoner både i tettbygde strøk og langs hovedveiene. Utredningen vil fungere som strategisk grunnlag for den videre satsingen på utbygging av ladeinfrastruktur i Akershus. Hjemmelading utgjør basis for energibehovet og skal være dekkende for det meste av kjøringen. Det er likevel behov for en betydelig utbygging av ladeinfrastruktur for å gi elbiler mobilitet og rekkevidde som i større grad er likestilt med andre biler. Utredningen har derfor kartlagt egnede steder for etablering av både normalladere (6-10 timer) og hurtigladere (10-30 min.) i de fire fylkene.

Utredningen er utført av Civitas på oppdrag fra Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner. Fylkeskommunene etterlyser en klarere nasjonal strategi og prioritering for ladeinfrastrukturetablering frem mot 2020. Dagens vekst i infrastrukturtilbud er vesentlig lavere enn veksten i antall kjøretøy. Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner ønsker med denne utredningen å bidra til en ladeinfrastruktur som kan håndtere det forventede antall elbiler innen 2020. Ved å dele erfaringer mellom fylkene, og samarbeide i utbygging vil vi kunne sikre en best mulig bruk av ressursene til ladeinfrastrukturen. Kartlegging av tekniske løsninger, steder og tettheten av ladestasjoner vil muliggjøre en utbygging som enda mer enn i dag løfter frem nullutslippsbiler som et reelt alternativ til den fossile bilen i vår region.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet