1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Alternative drivstoff

Akershus fylkeskommune satser aktivt på tilrettelegging for alternative drivstoff i regionen.

Utslipp fra transport øker både i Akershus og i hovedstadsregionen. SSBs tall for Akershus viser at transport står for mellom 70 og 80 prosent av klimagassutslippene i Akershus. Biltrafikken er største kilden til utslipp.

Hydrogensatsing

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger. Hes mer om fylkeskommunens hydrogensatsing.

Miljøfond

Miljøfond Akershus ble etablert av fylkestinget i 2009 for bruk i fylkeskommunens arbeid med konkrete klimatiltak. Det er satt av 6 millioner kroner til tiltaksområder som ikke omfattes av fylkeskommunens hydrogensatsing. Kommuner og private organisasjoner kan søke midler fra ordningen til tiltak som støtter opp under miljøfondets satsingsområder.

Infrastrukturutvikling

Akershus er allerede elbil-fylket nummer 1 i Norge, og ved fortsatt utbygging av ladepunkter kan Akershus bli det fylket med best tilrettelegging for elbiler og plugg-inn-hybrider.

I 2013 utførte fylkeskommunen sammen med tre andre fylkeskommuner en utredning om sammenhengende ladeinfrastruktur på østlandsområdet. Hovedmålet er å danne grunnlag for en ladeinfrastruktur som gjør elbiler til et praktisk sett like godt alternativ som fossilt drevne biler.

Frem til 2014 deltok Akershus fylkeskommune i interreg-prosjektet Infragreen, som hadde som mål å etablere bedre infrastruktur for elektrifiserte biler, bl.a. gjennom utbygging av ladestasjoner og utlånsordninger for el-biler.

Deltakelse i internasjonale prosjekter

Fylkeskommunen deltar i en rekke internasjonale prosjekter for å fremme alternative drivstoff, bl.a. gjennom Interreg.

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act skal fylkeskommunen arbeide for å fremme alternative drivstoff i internasjonalt samarbeid. Prosjektet har varighet fra april 2016 til april 2019.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet