1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Klimasats – muligheter for finansiering av klimatiltak

Miljødirektoratet lyser ut 150 millioner kroner i støtte til klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner i 2019. 8. januar arrangerer Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen seminar om støtteordningen for å motivere til gode søknader.

Pengene skal gå til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  • Investering i klimavennlige transporttiltak.
  • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
  • Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp – hjelp til å komme fra ord til handling.
  • Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Les mer om klimasatsordningen hos Miljødirektoratet.

I årets utlysning oppfordres det blant annet å søke om støtte til:

  1. Klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeider. Miljødirektoratet dekker 75 prosent av kostnaden med å gjøre denne ekstra kartleggingen.
  2. Klimavennlige anskaffelser reduserer kommunens egne utslipp og utvikler markedet for klimavennlige produkter og tjenester. Kommunen kan også få støtte til 75 prosent av eventuell merkostnad ved å velge klimavennlige alternativer.
  3. Miljødirektoratet støtter ladeinfrastrukturen som trengs for å skifte fra fossile til elektriske biler. Kjøper kommunen elektrisk varebil, støtter Miljødirektoratet elvarebilen med 50 000 kroner.

Søknad kan sendes inn via miljøkommune.no.

Tiltak tilknyttet regional plan for klima og energi 

Den 18. juni 2018 ble regional plan for klima og energi i Akershus vedtatt med et tilhørende handlingsprogram. Det vil være mange klimatiltak som fylkeskommunen kan søke støtte til som har politisk forankring i handlingsprogrammet. Klima- og miljøseksjonen vil bistå i søknadsprosessen.

Workshop om Klimasats-søknader 8. januar.

Den 8. januar 2019 arrangerer Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune en Klimasats-workshop for alle kommuner og fylkeskommuner i Viken. Workshopen vil bli holdt i Fylkestingsalen.

Les mer om workshopen her.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet