1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Internasjonal strategi

Akershus fylkeskommune bruker internasjonalt samarbeid for å bidra til god utvikling i regionen og levere gode tjenester til befolkningen.

Et verktøy for å nå målsettinger på fylkeskommunens politikkområder.

Mange av utfordringene i Akershus sammenfaller med utfordringer andre steder i Europa. Som regional utviklingsaktør er det naturlig at fylkeskommunen  tar et ansvar for å mobilisere og dyktiggjøre kommuner, bedrifter og organisasjoner i Akershus til vellykket internasjonal samhandling.

Ved strategisk internasjonalt arbeid legger vi til rette for å utnytte de interessefellesskap som finnes, til beste for Akershus-samfunnet.

Internasjonalt samarbeid gir mulighet for resultater, utvikling og politisk dialog på alle områder. Internasjonalt arbeid kan også være et godt verktøy for å påvirke rammebetingelser som ikke avgjøres lokalt, regionalt eller nasjonalt. Ikke minst gjør internasjonal samhandling oss bedre i stand til å forstå og delta i det globaliserte og flerkulturelle samfunnet vi lever i.

  • Akershus fylkeskommune bruker internasjonalt samarbeid for å bidra til god utvikling i regionen og levere gode tjenester til befolkningen.
  • Internasjonalt samarbeid er et verktøy for dialog, læring og utvikling på alle politikkområder.
  • Internasjonal kompetanse gjør Akershus’ innbyggere bedre rustet til å leve, studere og arbeide i et flerkulturelt og globalisert samfunn.

Internasjonal strategi 2014-2018

Fylkeskommunens internasjonale strategi viderefører, videreutvikler og spisser det internasjonale engasjementet som vi har hatt i en årrekke.

Både tematisk og geografisk prioritereres ressursene til områder hvor fylkeskommunen har tydelig ansvar og virkemidler, og der internasjonalt arbeid skaper merverdi for Akershus-samfunnet.

Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet

Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både byer i sterk vekst og rurale jordbruksområder, hovedkontorene til mange av de største multinasjonale selskapene og Nordens største flyplass.
Fylket har 570 000 innbyggere, og det er forventet en økning på 200 000 frem mot 2040. Sammen med Oslo utgjør Akershus en hovedstadsregion med om lag 1,2 millioner innbyggere.

Den sterke veksten, kombinert med et innovativt næringsliv, gir både muligheter og utfordringer for Akershus. Dette gjelder ikke minst areal- og transportplanlegging, og hvordan dette kan gjøres på en miljømessig bærekraftig måte. Akershus fylkeskommune vil gjennom sitt internasjonale arbeid styrke sin kompetanse og sitt virkemiddelapparat for å realisere muligheter og takle utfordringer.

Dette gir følgende overordnede målsetting for det internasjonale arbeidet:

Akershus fylkeskommunes internasjonale engasjement skal bidra til å realisere fylkeskommunens målsettinger og oppgaveløsning.

Tematiske prioriteringer

For at det internasjonale arbeidet skal nå sine mål må det spisses inn mot relevante hovedutfordringer på hvert enkelt fagområde. Satsingsområdene bør ikke velges fordi de er internasjonale i sin karakter, men fordi fylkeskommunen gjennom internasjonalt arbeid kan styrke sin kompetanse og gjennomføringsevne. Den internasjonale strategien angir mål og strategier innenfor de følgende tre områdene:

  • Samferdsel og miljø
  • Nærings- og samfunnsutvikling
  • Ungdom og opplæring

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet