1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Tilgjengelige friluftsområder

Akershus fylkeskommune ønsker at alle skal gis muligheter til naturopplevelser, uansett alder og ferdighetsnivå. Det er økt fokus på sammenhengene mellom planlegging, de fysiske omgivelsene og folks helse

Både universell utforming og folkehelse handler om å gjøre flere i stand til å klare seg selv og være fysisk aktive. Et viktig tiltak er å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljø.

Et universelt utformet friluftsområde skal inkludere alle, men uten at anlegget fremstår som spesielt tilrettelagt for en bestemt gruppe. I arbeidet med å ivareta og sikre attraktive arealer for friluftsliv for alle er det viktig at planleggingen skjer i samarbeid med friluftsorganisasjonene og kommunale råd for funksjonshemmede.

I tråd med "Aktivitetsløftet" - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 er det et mål at hver region skal ha godt tilrettelagte områder, og at hver kommune har velfungerende områder. Fylkeskommunen deltar i den forbindelse i et prosjekt for kartlegging av tilgjengelige friluftsområder.

I 2014 ble det lansert en kartbok for kyststien i Akershus, Østfold og Bohuslän. Boken vektlegger spesielt severdigheter og friluftsområder som er tilgjengelige for alle.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet