1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nyheter om universell utforming


Filtrering av artikellisten

Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler i Akershus. Frist for å søke er 30. april.

Felles satsning på kollektivtransport for alle

Fylkestinget vedtok i november en strategi med sju satsningsområder som skal bidra til et mer systematisk og målrettet arbeid med universell utforming av kollektivtransporten som Akershus fylkeskommune har ansvar for.

Arbeidsverksted for sentrumsnære turveier

I tråd med Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har Akershus fylkeskommune en ambisjon om å skape tettsteder med friluftslivskvalitet slik at alle innbyggere har mulighet til å være i aktivitet hele livet.

Midler til kompetansehevingstiltak

Statlige virksomheter kan nå søke om midler til kompetanseutviklingstiltak. Partene i det statlige tariffområde lyser ut 24 millioner kroner til formålet.

Universell utforming av sentrumsnære turveier

Nylig arrangerte Akershus fylkeskommune studietur til Telemark. Tema for turen var universell utforming av sentrumsnære turveier.

Universell utforming på dagsordenen

Akershus fylkeskommune har i 2018 jobbet aktivt med universell utforming. En sentral del av dette arbeidet har vært å etablere ressurspersoner i de enkelte fagavdelingene, og et nettverk bestående av ressurspersonene og representanter fra foretak i nær tilknytning til fylkeskommunen.

I sommer er det kartlagt tilgjengelighet på 7 mil turvei i Akershus!

Denne sommeren er det kartlagt tilgjengelighet for syns- og bevegelseshemmede på utvalgte friluftsområder og turveier i Akershus. Det er blant annet kartlagt 7 mil med turvei. Kartleggingen er gjort som en del av den nasjonale satsingen på universell utforming av uteområder.

Prosjektmidler til universell utforming i Akershus

Gjennom regjeringens handlingsplan for universell utforming støttes en rekke tiltak som skal bidra til større tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne. Ved årets tildeling mottok Akershus fylkeskommune 130.000 kroner i kompetansehevingstiltak for arbeid med intern kompetanse og samarbeid som grunnsteiner for kvalitet i tjenestetilbudet.

Arbeidsverksted om tilgjengelighetsstrategi og brukermedvirkning

Akershus fylkeskommune inviterer til arbeidsverksted om strategi for tilgjengelighet og universell utforming av kollektivtransporten.

Koordinator for universell utforming

Akershus fylkeskommune styrker arbeidet med universell utforming og oppretter administrativ nettverksgruppe. Kontaktperson og koordinator for dette arbeidet er Benedikte Vivaas Kise.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet