1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Tilskudd til sykling og sykkelprosjekter

Akershus forvalter flere tilskuddsordninger og som skal bidra til å tilrettelegge for og stimulere til mer sykling i fylket. I tillegg finnes flere andre støtteordninger til sykkelfeltet.

Støtteordninger for sykkel og gange i Akershus

Tilskuddsordning for å øke sykkelferdighetene: kommuner kan søke støtte til for eksempel utstyr, opplæringsmateriell og tiltak for å øke sykkelferdighetene hos ulike grupper (skoleelever, eldre, innvandrere studenter osv.).

Tilskuddsordning Aktive barn – tryggere skoleveg: Grunnskoler i Akershus kan søke om støtte til tiltak som stimulerer til økt aktivitet og tryggere skolevei til skolen blant elevene, som premier, materiell, refleks, trafikkvakt med mer.

Tilskudd til sykkelbyer i Akershus: Kommuner som vedtatt en sykkelbyavtale kan søke på tilskudd til tiltak som gjennomføres som en del av sykkelbyordningen. Tiltakene bør kunne gjennomføres i løpet av ett år.

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet: kommuner og organisasjoner kan søke støtte til regionale tiltak som følger opp utviklingsområder, strategier og tiltak i planen. Et prioritert utviklingsområde er Aktive forflytninger – på sykkel og til fots.

Statlige støtteordninger for sykkel og gange

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Dette inkluderer blant annet turveier og idrettsanlegg, men ikke «vanlige» gang- og sykkelveier. Søkeberettigede er fortrinnsvis kommuner og idrettslag/organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund.

Klimasats: Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke støtte til tiltak for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunne.t Det kan blant annet søkes om støtte til gjennomføring av tiltak for klimavennlig transport.

Tilskuddsordning for økt sykling: Alle kommuner, med unntak av kommuner som har vedtatt byvekstavtale/bymiljøavtale, kan søke tilskudd til tilrettelegging som blant annet gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering, skilting og oppmerking.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet