1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Sykkelbyer i Akershus

I Akershus har alle kommuner mulighet til å inngå sykkelbyavtale. En kommune med sykkelby-avtale kan få økonomisk og faglig støtte. Målet er at flere skal sykle. 

Hva er en sykkelby?

I en sykkelbyavtale deltar kommunen i et trepartssamarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen.

For å bli en sykkelby eller sykkelbygd må det først fattes et politisk vedtak i kommunen om at man ønsker å inngå en slik avtale. Deretter sender kommunen en henvendelse til Statens vegvesen, der det vises til kommunens vedtak. En forutsetning for å inngå sykkelbyavtale er at kommunen har en vedtatt sykkelstrategi eller sykkelveiplan.

Sykkelbyavtalen definerer hvilke tiltak og prosjekter som kan gjennomføres for at sykkelveinettet skal bli mer fremkommelig og attraktivt i den enkelte kommune. Som en del av sykkelbyavtalen kan kommunen også få faglig hjelp, råd og tilskudd til små og store tiltak som kan gjøre det bedre å sykle.   

I 2019 er det syv kommuner som har sykkelbyavtaler i Akershus: Ullensaker, Skedsmo, Oppegård, Asker, Bærum, Ås og Vestby.

Tilskudd til sykkelbyer

Kommuner med sykkelbyavtale kan søke midler fra fylkeskommunens tilskuddsordning for å finansiere tiltak som kan få flere til å sykle. Prosjekter som gjennomføres som en del av sykkelbyavtalen får 50 prosent av kostnadene dekket. I 2019 skal det deles ut ca. 10 millioner kroner fra Akershus fylkeskommune til prosjekter i sykkelbyene.

Se informasjon om hvordan man søker tilskudd til sykkelbyer her.

Kommuner med sykkelby-avtaler kan også bli prioritert i den statlige tilskuddsordningen for økt sykling

Sykkelbynettverket

Sykkelbynettverket er Statens vegvesens faglige nettverk for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å satse på sykkel. Nettverket er en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og dialog.

Les mer på sykkelbynettverkets nettsider.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet