1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sykkelbyer i Akershus

I Akershus har alle kommuner mulighet til å inngå sykkelbyavtale. En kommune med sykkelby-avtale kan få økonomisk og faglig støtte. Målet er at flere skal sykle. 

Hva er en sykkelby?

I en sykkelbyavtale deltar kommunen i et trepartssamarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen.

For å bli en sykkelby eller sykkelbygd må det først fattes et politisk vedtak i kommunen om at man ønsker å inngå en slik avtale. Deretter sender kommunen en henvendelse til Statens vegvesen, der det vises til kommunens vedtak. En forutsetning for å inngå sykkelbyavtale er at kommunen har en vedtatt sykkelstrategi eller sykkelveiplan.

Sykkelbyavtalen definerer hvilke tiltak og prosjekter som kan gjennomføres for at sykkelveinettet skal bli mer fremkommelig og attraktivt i den enkelte kommune. Som en del av sykkelbyavtalen kan kommunen også få faglig hjelp, råd og tilskudd til små og store tiltak som kan gjøre det bedre å sykle.   

I 2019 er det syv kommuner som har sykkelbyavtaler i Akershus: Ullensaker, Skedsmo, Oppegård, Asker, Bærum, Ås og Vestby.

Tilskudd til sykkelbyer

Kommuner med sykkelbyavtale kan søke midler fra fylkeskommunens tilskuddsordning for å finansiere tiltak som kan få flere til å sykle. Prosjekter som gjennomføres som en del av sykkelbyavtalen får 50 prosent av kostnadene dekket. I 2019 skal det deles ut ca. 10 millioner kroner fra Akershus fylkeskommune til prosjekter i sykkelbyene.

Se informasjon om hvordan man søker tilskudd til sykkelbyer her.

Kommuner med sykkelby-avtaler kan også bli prioritert i den statlige tilskuddsordningen for økt sykling

Sykkelbynettverket

Sykkelbynettverket er Statens vegvesens faglige nettverk for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å satse på sykkel. Nettverket er en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og dialog.

Les mer på sykkelbynettverkets nettsider.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet