1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

De fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen deler en felles kulturhistorie knyttet til fløting og sagbruk. Dette er også del av den nasjonale trelasthistorien. Kommunene har også til felles at de omkranser eller ligger i nærheten av Nord-Europas største innlandsdelta og Nordre Øyeren naturreservat. De store natur- og kulturminneverdiene knyttet til området rundt Nordre Øyeren, utgjør et betydelig potensial knyttet til ulike former for verdiskaping.

Et verdiskapingsprosjekt

Akershus fylkeskommune ba i 2011 om at utviklingspotensialet rundt Fetsund lenser og Nordre Øyeren våtmarkssenter/Nordre Øyeren naturreservat ble utredet. Dette resulterte i et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Museene i Akershus (MiA) og kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen.

Det ble utarbeidet en forstudie i 2013. Prosjektet ble i 2016 besluttet delt i to delprosjekter. Museene i Akershus fikk ansvaret for utredning av et mulig nytt museumsbygg/våtmarkssenter ved Fetsund lenser/Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren og fylkeskommunen fikk ansvaret for å bidra til utvikling og verdiskaping knyttet til natur- og kulturminneverdiene i området.

Samarbeid med Tømmerruta

Fra november 2018 har fylkeskommunen innledet et samarbeid med pilotprosjektet Tømmerruta om utvikling og formidling av området: www.tommerruta.no Tømmerruta er et produkt av en felles næringsstrategi for kommunene på Nedre Romerike som ble utarbeidet av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike i 2017.

 I samarbeid med Riksantikvaren og deres verdiskapingsmidler er det opprettet en tilskuddsordning til verdiskaping rundt Nordre Øyeren. Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

25.08.2015

Les hele artikkelen

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune.

Kalkovnen på Brønnøya

09.05.2014

Les hele artikkelen

Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus.

Pilegrimsleden i Akershus

09.05.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet