1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Filtrering av artikellisten

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

De fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen deler en felles kulturhistorie knyttet til fløting og sagbruk. Dette er også del av den nasjonale trelasthistorien. Kommunene har også til felles at de omkranser eller ligger i nærheten av Nord-Europas største innlandsdelta og Nordre Øyeren naturreservat. De store natur- og kulturminneverdiene knyttet til området rundt Nordre Øyeren, utgjør et betydelig potensial knyttet til ulike former for verdiskaping.

Aktivitetsløftet - Aktiv i Akershus hele livet

Fylkeskommunen inviterer til samarbeid om en ny, langsiktig og samlet satsing på fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, for å løse felles regionale behov.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Akershus

Kommunene i Akershus oppfordres til å styrke friluftslivet gjennom å kartlegge og verdsette kommunens områder for friluftsliv.

Turskiltprosjektet – hele landet skal merkes

Akershus fylkeskommune er med i det nasjonale prosjektet hvor hensikten er å merke og skilte stier og løyper i hele landet.

Fiskesprell

Akershus fylkeskommune er deltaker i prosjektet "Fiskesprell", et samarbeid mellom regjeringen og Norges sjømatråd. Målet med prosjektet er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi barn og unge gode smakserfaringer.

Tren deg glad

Akershus fylkeskommune støtter Bærums satsing på å få flere i bevegelse. Tren deg glad er Vøyenenga skoles prosjekt.

BE SAFE - barn og unges trygghet

Akershus fylkeskommune gir Folkehelsemidler til Nittedal kommunes satsing på barn og unges trygghet.

Friluftsområder med god tilgjengelighet

Akershus skal være et fylke med lett tilgjengelige friluftslivsområder for personer med nedsatt funksjonsevne.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet