1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Idrett

Fylkeskommunen ønsker å sammen med kommunene bedre anleggsdekningen over hele fylket, og utvikle gode og riktige anlegg for fysisk aktivitet.

Aktivitetsløftet - et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Fylkeskommunen ønsker å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og vedtok i desember 2016 regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030. Målet er at nåværende og framtidige innbyggere fram mot 2030 og senere, skal ha gode muligheter for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen, nærmiljøet og natur.

Spillemidler

Fylkeskommunen forvalter og fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å årlig oppnå en så høy tildelingssum av spillemidlene som mulig er arbeid med veiledning, kursing og informasjon til kommunalt ansatte på idrettsområdet viktig. Ved spesielle prosjekter eller behov kan fylkeskommunen, sammen med kommunene, veilede søkere under planleggingen av nye idrettsanlegg.

For 2017 ble 127 738 millioner kroner fordelt til 116 søkere om spillemidler i Akershus. Pengene går til ulike idrettsanlegg, men også til mindre anlegg som sykkelløyper, aktivitetsparker, friluftslivstilbud, balløkker og ballbinger. En oversikt over tildelingene kan du finne her.

Regionale samarbeidsparter

Akershus fylkeskommune har et godt og aktivt samarbeid med flere regionale aktører på idrettsfeltet. Fylkeskommunen arbeider etter partnerskapsmodellen og jobber målrettet med regionale aktører og opp mot kommunene for å nå målsettingen om bedre anleggsdekningen og gi idretten gode utviklingsvilkår i fylket.

Akershus idrettskrets (AIK)

Fylkeskommunen har et godt og aktivt samarbeid med Akershus idrettskrets (AIK), som er fellesorganet for all idrett i Akershus. Idrettskretsen mottar driftstilskudd og tilskudd til ulike prosjekter for fysisk aktivitet, både for den organiserte idretten, men også for tilbud innen uorganisert aktivitet. Idrettskretsen arrangerer i samarbeid med fylkeskommunen en idrettspolitisk konferanse hvert annet år.

Les mer på Akershus idrettskrets sine nettsider.

Kommunene

For å oppnå gode spillemiddelsøknader og en utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er samarbeidet med de ulike kommunene viktig. Alle spillemiddelsøknader går via kommunene og det er kommunen som i så stor grad som mulig skal veilede de lokale søkerne om spillemidler.

Det er også kommunene som kjenner det lokale behovet for ulike anlegg. Fylkeskommunen ønsker derfor å heve kompetansen om idrett og spillemidler hos de kommunalt ansatte med dette ansvaret. Derfor gjennomføres det hvert år 6 – 10 ulike kurs innen spillemidler med ulike temaer. Kursene gjennomføres i samarbeid med Østfold fylkeskommune, noe som gjør at det i tillegg til læring, skapes et nettverk for de kommunalt ansatte på tvers av fylkesgrensene

Internasjonalt arbeid på idrettsfeltet

Fylkeskommunen har et godt og aktivt samarbeid med Akershus idrettskrets, som samordner alle idrettslag i fylket.

Fylkeskommunen deltar aktivt innen internasjonalt arbeid på idrettsfeltet og ønsker å være med på å tilrettelegge og veilede  idrettslag, kommuner og andre som søker internasjonale prosjekter og samarbeidsparter innen idrett og fysisk aktivitet.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet