1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Frivilligheten i Akershus

Frivilligheten i Akershus er mangfoldig. De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre mangfoldet i samfunnet og gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle et levende lokalsamfunn.

Det frivillige organisasjonslivet spiller en avgjørende rolle i det norske samfunnet og regnes som en av grunnpilarene i den norske velferdsmodellen. De regnes også som en del av grunnmuren inn mot en rekke kunst- og kulturområder.

Sosialiseringsarena

Det gode liv skapes gjennom aktivitet, deltagelse og engasjement i nærmiljøene i Akershus. Å engasjere seg gjennom lag, foreninger eller annet frivillig arbeid, gir mening. Dette har vist seg å ha en positiv effekt på den fysiske og psykiske helsen.

De frivillige organisasjonene har også en viktig demokratisk og politisk betydning fordi de er sosialiseringsarenaer for mennesker av ulik kulturell, sosial og etnisk bakgrunn. Denne sosialiseringsarenaen har en verdi i seg selv, men er også nyttig for å få gjennomført viktige oppgaver i samfunnet.

Les mer om de frivillige organisasjonene i Akershus

Frivilligheten bidrar til gode lokalsamfunn

Frivillig sektor bidrar til å realisere gode nærmiljøer hvor ett av målene er å skape velferd, integrering og inkludering for alle. Derfor er mange av de økonomiske støtteordningene innrettet slik at dette målet lettere kan nåes.

Grunnstøtte til de overordnede paraplyorganisasjonene, grunnstøtte og prosjektstøtte til ulike innsatsområder blir ivaretatt med et bidrag på over 20 millioner årlig. Disse midlene frigjør over 60 millioner omregnet i frivillig innsats.

Akershus fylkeskommune arbeider etter partnerskapsmodellen og de frivillige organisasjonene vurderes i denne sammenhengen som noen av de viktigste aktørene for regional utvikling. 

Det eksisterer et mangfold av frivillige organisasjoner, de fleste innenfor kategoriene:

  • idrett
  • kultur/ natur/miljøvern
  • humanitære foreninger
  • religiøst arbeid

Kultur-, natur- og miljøvern- kategorien består av alt fra kunstforeninger og husflidslag via musikkorps og barnekor, til jeger- og fiskeforeninger.

Les mer om frivilligheten i Akershus

Paraplyorganisasjoner i Akershus

Akershus fylkeskommune har i en årrekke støttet de frivillige organisasjonene og har spesielt bidratt økonomisk til utviklingen av paraplyorganisasjoner. En paraplyorganisasjone har en sekretariatfunksjon på fylkesnivå og er et samlende ledd eller «samtalepartner», opp mot både stat, fylke og kommune. 

Ulike regionale rådsorganer finnes på mange fagområder:

Tilskudd til frivillighet

Fylkeskommunen gir tilskudd paraplyorganisasjonene, både til aktiviteter, prosjekter, og som grunnstøtte. Dette medfører også at de ulike paraplyorganisasjonene blir aktive medspillere inn mot ulike politikkområder.

Aktivitetsmidlene på ca. 2,2 mill. kr finansierer ulike tiltak som Ungdommens kulturmønstring, Ungdommens kulturleir, ulike konserter, teater mv. samt kunst og kulturaktiviteter i sosiale institusjoner. Studieforbundene, eller voksenopplæringen i de frivillige organisasjonene, fikk økt oppmerksomhet og deres rolle som utviklingsaktør har blitt tydeligere. Ny voksenopplæringslov bidro til dette

Les mer om tilskudd til frivillige organisasjoner.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet