1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Frivillighet og inkludering

Det er en målsetting at alle innbyggere i Akershus skal ha mulighet til deltakelse i idrett, friluftsliv og kultur.

Viktig arena

Frivillig sektor er en viktig arena for deltagelse, sosialisering og inkludering. Å ta del i ulike aktiviteter styrker andre ferdigheter enn de man får i skole og arbeid. Gjennom slik deltagelse utvikles tillit, sosiale ferdigheter og sosialt nettverk – faktorer som igjen er viktige for en god helse. Det er derfor avgjørende å være oppmerksom på at enkelte grupper er underrepresentert i frivilligheten.

Innvandrerbefolkningen deltar i mindre grad i frivillig arbeid innen kultur- og fritidssektoren og innen velforeninger, men er mer aktive enn majoritetsbefolkningen innen velferd, utdanning og i religiøse organisasjoner.

Akershus fylkeskommune arbeider for inkluderingen av innvandrerbefolkningen gjennom tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet og gjennom et målrettet fokus på målgruppen i folkehelsearbeidet.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet