1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Frivillighet og inkludering

Det er en målsetting at alle innbyggere i Akershus skal ha mulighet til deltakelse i idrett, friluftsliv og kultur.

Viktig arena

Frivillig sektor er en viktig arena for deltagelse, sosialisering og inkludering. Å ta del i ulike aktiviteter styrker andre ferdigheter enn de man får i skole og arbeid. Gjennom slik deltagelse utvikles tillit, sosiale ferdigheter og sosialt nettverk – faktorer som igjen er viktige for en god helse. Det er derfor avgjørende å være oppmerksom på at enkelte grupper er underrepresentert i frivilligheten.

Innvandrerbefolkningen deltar i mindre grad i frivillig arbeid innen kultur- og fritidssektoren og innen velforeninger, men er mer aktive enn majoritetsbefolkningen innen velferd, utdanning og i religiøse organisasjoner.

Akershus fylkeskommune arbeider for inkluderingen av innvandrerbefolkningen gjennom tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet og gjennom et målrettet fokus på målgruppen i folkehelsearbeidet.

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet