1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Akershusfondet

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner. Fra og med 2018 kan det deles ut inntil kr. 1,2 mill. årlig til dette formålet.

Akershusfondet ble opprettet i 1994, og midler ble utdelt første gang i 1995. Midlene anvendes til å stimulere frivillige organisasjoners tiltak for utviklingshemmede i fylket, med intensjon om å skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede.

Den 30. oktober 2017 godkjente fylkestinget i «PS 104/2017 – Akershusfondets fremtid» nye retningslinjer for fondet, i samme møte fastsatte fylkestinget den årlige tildelingsrammen fra Akershusfondet til inntil kr. 1,2 mill.

Det er gjennom årene utdelt midler til oppstart av og utstyr til en rekke tilbud om vinter- og sommeraktiviteter i flere deler av fylket, ulike musikk- og kulturaktiviteter, sommer- og vinterleire både for barn og voksne og lignende. Dette har ført til at det gjennom årene er utviklet mange ulike fritidstilbud for målgruppen.

Søk om midler fra Akershusfondet her.

Fondet forvaltes i samarbeid med Bærum kommune. Utdelinger fra fondet foretas av et styre på 3 medlemmer, hvorav 2 utpekes av fylkeskommunen og 1 av Bærum kommune. Fondsstyret forvalter fondsmidlene etter retningslinjer fastsatt av fylkestinget, sist vedtatt 30.10.2017. 

Styremedlemmer 2016 – 2019

  • Torunn Skottevik (oppnevnt av Akershus fylkesting) (leder)
  • Andreas Skulstad (oppnevnt av Akershus fylkesting)
  • Asbjørn Nilsen (oppnevnt av Bærum kommune)

Tildelinger

Se oversikt over tidligere tildelinger fra Akershusfondet

Tildeling fra Akershusfondet 2019

Organisasjon

Tiltak

Kroner

NFU AKERSHUS FYLKESLAG

Vi er på kulturferie sammen

40 000

AKERSHUS IDRETTSKRETS

Idrettsleir for utviklingshemmede

95 000

AKERSHUS IDRETTSKRETS

Paraskoleidrettsdager

28 000

DRIV IDRETTSLAG

Aktivitets og sosialiseringsdag i Oslo sommerpark - Tryvann klatrepark

7 944

DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

42 000

FRISKIS&SVETTIS BÆRUM

Enkel Spinn og aktivitet på dagtid i regi av Friskis Bærum

27 000

HSV FOTBALL

Follo s Drømmelag

35 000

AURSKOG-HØLAND FRIIDRETTSLAG

Bjørkelekene 2019

50 000

ØVRE ROMERIKE HANDICAPIDRETTSLAG

Familietur for medlemmene

28 000

ULLENSAKER GYM OG TURN

Aktivitet i turn og dans for utviklingshemmede på øvre Romerike

63 503

STABEKK TURNFORENING

Inkludering, Utvikling og Rekruttering

50 000

NEDRE ROMERIKE HANDICAPIDRETTSLAG

Trening og aktivitetstilbud til utviklingshemmede barn og unge på Nedre Romerike

60 000

FET SVØMMEKLUBB

Tilrettelagt svømmeopplæring

50 000

ASKER FOTBALL

Asker United

40 000

NITTEDAL TEATER

Det Grenseløse Teateret

50 000

Tildeling 2019

 

666 447

[-]

Ved årets utlysning kom det inn i alt 21 søknader. Den samlede søknadssummen var på 905 661 kroner. Total kostnadsramme for alle tiltakene var på 2 288 894 kroner.

Tildeling fra Akershusfondet 2018

Frivillig organisasjon

Tiltak

Tildeling

Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn, TNT Nittedal

Turkompis

kr 8 000,00

Haug Musikkorps

Korpsturer til korpsfestivaler

kr 50 000,00

Asker Golfklubb

Golf for utviklingshemmede

kr 20 000,00

Hølen Son og Vestby (HSV) Fotball

Follos Drømmelag

kr 20 000,00

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Enebakk lokallag

Vi vil også ha opplevelser

kr 17 000,00

Hauger Golfklubb

Golf for utviklingshemmede

kr 25 000,00

Oppegård Jeger og Fiskerforening

Fiskedag for utviklingshemmede

kr 1 000,00

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Akershus

Opplevelser,-noe å glede seg til

kr 40 000,00

Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

kr 35 000,00

Akershus idrettskrets

Idrettsleir for utviklingshemmede

kr 140 000,00

Friskis & Svettis Bærum

Mye og variert bevegelsesglede i regi av Friskis & Svettis Bærum

kr 30 000,00

Ullensaker Gym og Turn

Aktivitet i turn og dans for funksjonsnedsatt på øvre Romerike

kr 40 000,00

Øvre Romerike Handicaplag

Familietur for medlemmer

kr 25 000,00

Akershus idrettskrets

Paraskole-idrettsdager

kr 25 000,00

Nesodden Judo

Parasamling Nesodden 2018

kr 20 000,00

Driv IL

Aktivitetsdag i Oslo klatrepark

kr 7 944,00

Lillestrøm sportsklubb (LSK)

LSK Unified

kr 50 000,00

Sum

 

Kr 553 944,00

 

[-]

 

Prosjekter/tiltak som mottok støtte i 2017

Søker Tiltak Tildeling
NFU Akershus Aktiv ferie og aktivitetsdag vår/høst kr 20 000
Fjellhamar Fotballklubb Landsturnering 2017 kr 9 000
Asker Golfklubb Golf for utviklingshemmede kr 15 000
Ups and Downs Romerike Jubileumstur kr 10 000
Fet Svømmeklubb Tilrettelagt svømmeopplæring kr 10 300
Nedre Romerike Handicapidrettslag Fysisk aktivitet for utviklingshemmede kr 30 000
Ski Menighet Ungdomsklubb Follo kr 4 500
LSK Unified LSK Unified kr 10 000
Haug Musikkorps Korpstur til korpsfestival i Bø kr 10 000
Stabekk Turnforening Oppstart treningstilbud barn med funksjonsnedsettelsen 3-7 år kr 20 000
Lørenskog Ishockeyklubb Treningsleir for Unified kr 10 000
Nittedal Teater Teatergruppe på dagtid kr 18 000
HSV fotball Follos Drømmelag kr 10 000
Asker Fotball Asker Unified kr 10 000
Friskis og Svettis Bærum Enkeljympa, Røris og Møteplass Friskis kr 9 000
Borgen Unified Blir du med på laget som utstråler spilleglede? Har du et hjerte for utviklingshemmede? Vis det med å støtte Borgen Unified kr 7 000
Skedsmo sokn Syng med oss kr 6 000
Øvre Romerike Handicapidrettslag Medlemstur for ØRH kr 15 000
Akershus idrettskrets Aktivitetsleir/idrettsleir kr 60 000
Torshov Korpset (T40 salg AS) Torshov Korpset kr 9 000
Oppegård Jeger- og Fiskerforening Fiskedag for utviklingshemmede kr 1 200
DRIV IL DRIV IL aktivitetsgruppe drar på egendefinert cup på Hurlumheihuset i Kolbotn. kr 3 500
Nesodden Judoklubb Judosamling for psykisk funksjonsnedsatte kr 15 000
Akershus idrettskrets Vi rekrutterer flere kr 7 500
Stiftelsen Dissimilis Utvikling og oppsetting av forestilling med arbeidstittel "Skrekk og Gnu" kr 10 000
Norges Håndballforbund Region Øst Landsturnering 2017 kr 10 000
Sum kr 340 000

 

[-]

Prosjekter/tiltak som mottok midler i 2016:

Søker

Tiltak

Tildeling kroner

Bærum Ups and Downs

Arrangere landskonferanse for Downs syndrom 7-9 april 2016

11 000

NFU Akershus

Vi vil også dra på ferie

25 000

Haug Musikkorps

Korpstur til korpsfestivalen

10 000

NFU Enebakk lokallag

Vi er aktive sammen vår og høst

17 500

Fet svømmeklubb

Tilrettelagt svømmeopplæring

10 000

Friskis & Svettis Oppegård

Enkeljympa tilrettelagt trening

12 500

Nedre Romerike handicapidrettslag

Fysisk aktivitet for utviklingshemmede

31 000

HSV Fotball

Follos Drømmelag

10 000

Friskis Asker og Bærum

Enkeljympa og Røris

12 000

Den Norske Turistforening

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

35 000

Vivil Idrettslag

Skilek og friidrett for utviklingshemmede

35 000

Øvre Romerike Handicapidrettslag

Salgruppe for utviklingshemmede

10 000

Akershus idrettskrets

Aktivitetsleir for utviklingshemmede barn og unge

65 000

Akershus idrettskrets

Skoleidrettsdager

11 000

Sørum Idrettsforening

HU håndball

5 000

Sum

 

300 000

[-]

 

Tildelinger Akershusfondet 2015 

Søker

Tiltak

Tildeling kroner

Akershus idrettskrets

2 rekrutteringsdager skoler

15 000

Akershus idrettskrets

Aktivitetsleir for utviklingshemmede

80 000

Nesodden judoklubb

Judo for psykisk funksjonsnedsatte barn og unge

15 000

Torshov korpset

Torshov Korpset

20 000

Hammer Turn

Innkjøp av utstyr

20 000

NFU Akershus fylkeslag

Kulturleir

15 000

Rælingen Røde Kors

Busstur og opphold på Haraldvangen

15 000

NFU Lørenskog Lokallag

Sommerfest 2015

6 000

Ups & Downs Asker og Bærum

Gårdsbesøk/ Sommerfest

4 000

HBF Akershus

Undervisning i sang og musikk

15 000

Nedre Romerike Handicapidrettslag

Fysisk aktivitet for utviklingshemmede barn og unge

40 000

Friskis og Svettis Asker og Bærum

Enkeljympa / Røris

20 000

Fjellhamar Fotballklubb

Landsturnering 2015

9 000

Ups & Downs Nedre Romerike

Teaterkurs med sang

8 000

NFU Enebakk

Historisk teater

8 000

Hølen, Son og Vestby (HSV) fotball

«Follo’s Drømmelag»

10000

Sum

 

300 000

[-]

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet