1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til friluftsliv

Tilskudd og spillemidler er et viktig bidrag til stimulering til friluftsliv, aktiviteter, tilrettelegging og sikring.

Kommuner og friluftslivsorganisasjoner inviteres til å søke om friluftsmidler. Vi oppfordrer til samarbeid og å fremme søknader som gir god tilrettelegging og økt friluftslivsaktivitet i Akershus.

Friluftsliv er et lavterskeltilbud som gir gode muligheter for naturopplevelser, økt trivsel og god folkehelse. Det kan søkes om tilskudd fra fylkeskommunens tilskuddsordninger og fra flere statlige tilskuddsordninger.

Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Akershus fylkeskommune gir tilskudd til utvikling og samarbeid for å få gjennomført regionale tiltak som følger opp Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus.

Les mer: Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet

Spillemidler

Fylkeskommunen forvalter og fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Les mer om spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Statlige friluftslivsmidler

Følgende statlige støtteordninger finnes:

Søknader sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Se også veileder for utfylling av de statlige ordningene.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet