1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Friluftsliv

Akershus fylkeskommune arbeider for at alle skal ha mulighet til naturopplevelser og friluftsliv i sitt nærmiljø.

Aktivitetsløftet

Fylkeskommunen ønsker å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og vedtok i desember 2016 regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030. Målet er at nåværende og framtidige innbyggere fram mot 2030 og senere, skal ha gode muligheter for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen, nærmiljøet og natur.

Regionale samarbeidspartnere

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommunene, de interkommunale friluftsrådene, Forum for natur og friluftsliv Akershus og de regionale friluftslivsorganisasjonene for å nå målsetningen om at alle skal ha mulighet for friluftsliv i hele Akershus.

Forum for natur- og friluftsliv i Akershus (FNF)

FNF Akershus er et samarbeidsforum for 19 natur- og friluftslivsorganisasjoner og de to interkommunale friluftsrådene i Akershus. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker med konsekvens for naturverdier og friluftsliv.

Interkommunale Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd (OF) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er interkommunale friluftsråd og viktigere kompetansesentra, som også aktiviserer til friluftsliv i og ved Oslofjorden og Oslomarka. Akershus fylkeskommune er medlem i begge disse friluftsrådene. Per 2016 er til sammen 14 kommuner medlemmer, og 3 av disse kommunene er medlem av begge friluftsrådene.

Kommunene

Det er kommunene som er lokal friluftslivsmyndighet. Det er også kommunen som kjenner de lokale behovene for tilrettelegging og aktivitet.

Kommunene gjennomfører for tiden kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv. Når dette prosjektet er gjennomført vil kommunene ha et svært godt kunnskapsgrunnlag om verdiene av ulike friluftslivsområder, når kommunens områder egnet for friluftsliv er kartlagt og verdsatt med samme metode. Resultatene av kommunenes kartlegging blir lagt inn i naturbase.no.

Det er kommunene og friluftsråd som kan søke om statlig sikring og tilrettelegging i friluftsområder. Les mer om sikring av friluftsområder hos Miljødirektoratet.

Det er også mulig å søke om spillemidler for å tilrettelegge for friluftsliv. Alle søknader om spillemidler må sendes via kommunen. Les mer om spillemidler.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet