1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne med tanke på å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.

Rådet skal

  • være et rådgivende organ som avgir uttalelse til saker som er av betydning for funksjonshemmede før sakene går til sluttbehandling i fylkeskommunens politiske organ.
  • være rådgivende overfor fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner
  • informere overfor kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner, allmennheten med mere.
  • bidra til og ta initiativ til samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommunen og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede
  • se til at nye lover og retningslinjer som gjelder universell utforming og likestilling følges opp i de ansvarlige instanser når det gjelder funksjonshemmede

Mer om rådets arbeid og medlemmer

Politiske saksdokumenter og protokoller fra rådets møter

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet