1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Partnerskap for folkehelse

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, organisasjoner og statlige etater i arbeidet med folkehelse.

I lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), heter det i paragraf 20, Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeidet:

«Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til § 21, jf. § 5 første ledd bokstav a. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.»

Regionale og kommunale partnerskap

Ordningen ”Partnerskap for folkehelse” legger til rette for tverrfaglig, sektorovergripende og forpliktende samarbeid på regionalt og kommunalt nivå. Partnerne jobber mot det samme målet, men har ulike roller og ulikt ansvar. Akershus fylkeskommune har et aktivt partnerskap med fylkesmannen (administrativt samarbeid), samt med partnerkommuner og folkehelsekoordinatorer i kommunene.

Av 22 kommuner i Akershus deltar alle i partnerskapet om folkehelse. Nedenfor finner du en oversikt over de lokale koordinatorene i kommunene.

Folkehelsekoordinatoren har ansvar for samordning av det tverretatlige folkehelsearbeidet i kommunen.

Kommune Folkehelsekoordinator
Asker kommune Heidi Kristine Syrdahl Rustand
Aurskog-Høland postmottak@ahk.no
Bærum kommune Merete Husby, Nina Kolbjørnsen
Eidsvoll Janita Hofseth
Enebakk Ottar Slagtern
Fet Ida Kristin Woldmo
Frogn Kristina Thommasen
Gjerdrum Jorunn Karterud Arnø
Hurdal Lise Lotte Solberg
Lørenskog Lilian Halvorsen
Nannestad Eli Skjennum
Nesodden Else-Maj Bach
Nes Berna Marie Sommerseth
Nittedal Karen Pinholt
Nordre Follo Sissel Katrine Gransæther
Oppegård Heidi Berentsen
Rælingen Brynhild Belsom
Skedsmo Marianne Larsen
Ski Rannveig Renolen
Sørum Ida Kristin Woldmo
Ullensaker Anne Catherine Ekroll
Vestby Esben Eyde
Ås Bente Sperlin

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet