1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Akershus fylkeskommune har ansvar for å kartlegge og ha oversikt over helsetilstanden og sentrale påvirkningsfaktorer for helse i befolkningen.

Til tross for gjennomgående god helsetilstand i Akershus, er det store lokale forskjeller. Det er derfor viktig å identifisere de bakenforliggende årsakene til disse forskjellene. Fylkeskommunen har ansvar for å understøtte kommunenes arbeid med å kartlegge påvirkningsfaktorene som kan bidra til å fremme eller hemme god helse hos egne innbyggere. Oversikt over helsetilstanden skal inngå som innspill til regional planstrategier.

Oversikt over helsetilstanden

Akershus fylkeskommune har utviklet nettsider som imøtekommer krav om løpende oversikt over folkehelsen og helsetilstanden (folkehelselov) i Akershus, og er et hjelpemiddel til kommuner i deres arbeid. Flere datasett på folkehelseområdet er i fylkeskommunens statistikk- og tabellbank.

Du finner også mer informasjon om temaet på våre statistikksider. Her finner du bl.a. oversikt over situasjonen i kommunenes arbeid med oversiktsdokumenter og folkehelseplaner.

Andre sentrale verktøy er Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler for kommuner og fylker og Kommunehelsa statistikkbank som skal hjelpe lokale myndigheter med å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden.

Ønsker du å vite mer om hvordan fylket og kommunenes skal arbeide for å fremskaffe oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne har Helsedirektoratet utarbeidet en nyttig veileder om dette.

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet